Търсене
A1 logo

Фактури

Получаване и разглеждане на фактури

Активация след спиране на услуга

До спиране на услуга се стига при просрочени неплатени фактури. За да се възстанови услугата, е необходимо да се заплатят просрочените задължения. След заплащането им услугата се активира в срок от 2 до 24 часа.
След заплащане на просрочените задължения на услуги, които са били спрени, в следващата фактура се начислява такса „Повторно включване“ - 3,49 лв. с ДДС за всяка мобилна и фиксирана услуга.

Начините за плащане може да видиш тук.

Временна активация след спиране за просрочени фактури

Когато услугите ти са спрени, поради неплатена месечна фактура, може да възстановиш временно достъпа до тях. Услугата “Временно активиране” е валидна максимум до 5 дни, считано от датата на административното спиране на услугата, независимо в кой ден от 5-дневния период е направена активацията.

Временно активиране на мобилна услуга

Когато изходящите ти мобилни услуги са спрени, поради неплатена месечна фактура, може да възстановиш достъпа през получения уведомителен SMS за ограничаване на услугите. Услугата “Временно активиране” е валидна максимум до 5 дни след спиране на изходящите ти услуги.

Условия за ползване на услугата “Временно активиране”:
 • Ако си получил уведомителен SMS, предлагащ възможността за активация на тази услуга;
 • Услугата може да бъде активирана веднъж месечно на всеки от спрените ти мобилни номера, получили уведомителен SMS за активацията ѝ;
 • Ще получиш уведомителен SMS след активация на услугата, както и след като изтече валидността ѝ;
 • Може да се възползваш от услугата, ако си частен или бизнес клиент, който не се обслужва от акаунт мениджър, ползващ абонаментен план от А1 за мобилни услуги (важи за мобилна гласова услуга и/или мобилен интернет).
 • Ако не си се отказал по свое желание от възможността за възползване от тази услуга;
 • Срокът за заплащане на фактурата ти е изтекъл и са спрени единствено изходящите ти услуги (услугата не се предлага при спрени и изходящи, и входящи услуги);
 • Не си спрян за надвишен кредитен лимит;
 • При надвишаване на кредитния си лимит, изходящите ти услуги/обаждания ще бъдат спрени, дори и да имаш валидна услуга “Временно активиране”;
 • Потребители на предплатени услуги, бизнес клиенти - обслужвани от акаунт мениджър, потребители с открадната/загубена SIM карта, или такива в процес на събиране на вземания, не могат да се възползват от услугата;
 • Временно активиране на фиксирана услуга интернет и телевизия

  Когато интернетът и телевизията ти са спрени, поради неплатена месечна фактура, може да възстановиш достъпа до тях. Услугата “Временно активиране” е валидна максимум до 5 дни, считано от датата на спиране на услугата, независимо в кой ден от 5-дневния период се възползваш от нея.

  Условия за ползване на услугата “Временно активиране”:
 • Услугата може да бъде активирана самостоятелно веднъж месечно за всяка от спрените ти фиксирани услуги, единична интернет или пакетна услуга;
 • Може да се възползваш от услугата, ако си частен или бизнес клиент, който не се обслужва от акаунт мениджър;
 • Ако не са минали 5 дни от спирането на услугата поради неплатена месечна фактура;
 • Потребители на услугата Net Box или телевизионна услуга, която се предоставя през Net Box, бизнес клиенти - обслужвани от акаунт мениджър или такива в процес на събиране на вземания, не могат да се възползват от услугата.
 • Активация:

  Активацията на интернет и телевизионна услуга може да се осъществи, чрез зареждане на произволна страница в уеб браузъра, който използваш. Автоматично при спряна услуга, за която не са преминали 5-те дни от административното ѝ спиране ще се зареди страница с възможен избор на бутон „Активирай временно“.

 • Страница за временна активация на единична интернет услуга:

 • Страница за временна активация на пакетна услуга интернет и телевизия:

 • Важно! След като натиснеш бутона „Активирай временно“, изчакай 15 мин. и рестартирай устройствата за фиксирани услуги, като ги изключиш от електрическото захранване за няколко секунди и ги включиш отново.

  *Ако използваш единична телевизионна услуга или страницата за временна активация през уеб браузъра не се зарежда, можеш да се възползваш от услугата чрез обаждане на 88 или 088123.*

  Цена на услугата "Временна активация"

 • Еднократната такса за самостоятелна услуга (мобилен номер; интернет; телевизия) е на стойност 2,99лв. с ДДС;
 • Еднократната такса за пакетна услуга (интернет и телевизия) е на стойност 5,99 лв. с ДДС;
 • Таксата се начислява след успешно временно активиране и се отразява в следващата месечна фактура за съответната услуга;
 • Таксата за допълнителната услуга “Временно активиране” не е обвързана с други такси и услуги, посочени в ценоразписа на А1, включително такса “Повторно включване”.