Фактури

Получаване и разглеждане на фактури

Активация след спиране на услуга

До спиране на услуга се стига при просрочени и неплатени фактури в срок. За да се възстанови услугата, е необходимо да се заплатят просрочените задължения. След заплащането им услугата се активира в срок от 2 до 24 часа.
След заплащане на просрочените задължения на услуги, които са били спрени, в следващата фактура се начислява такса „Повторно включване“ - 3,49 лв. с ДДС за всяка мобилна, фиксирана или пакетна услуга.

Начините за плащане може да видиш тук.

Временна активация след спиране за просрочени фактури

Когато услугите ти са спрени, поради неплатена месечна фактура, може да възстановиш временно достъпа до тях. Услугата “Временно активиране” е валидна максимум до 5 дни, считано от датата на административното спиране на услугата, независимо в кой ден от 5-дневния период е направена активацията.

Временно активиране на мобилна услуга

Когато изходящите ти мобилни услуги са спрени, поради неплатена месечна фактура, може да възстановиш достъпа през получения уведомителен SMS за ограничаване на услугите. Услугата “Временно активиране” е валидна максимум до 5 дни след спиране на изходящите ти услуги.

Условия за ползване на услугата “Временно активиране”:
 • Ако си получил уведомителен SMS, предлагащ възможността за активация на тази услуга;
 • Услугата може да бъде активирана веднъж месечно на всеки от спрените ти мобилни номера, получили уведомителен SMS за активацията ѝ;
 • Ще получиш уведомителен SMS след активация на услугата, както и след като изтече валидността ѝ;
 • Може да се възползваш от услугата, ако си частен или бизнес клиент, който не се обслужва от акаунт мениджър, ползващ абонаментен план от А1 за мобилни услуги (важи за мобилна гласова услуга и/или мобилен интернет).
 • Ако не си се отказал по свое желание от възможността за възползване от тази услуга;
 • Срокът за заплащане на фактурата ти е изтекъл и са спрени единствено изходящите ти услуги (услугата не се предлага при спрени и изходящи, и входящи услуги);
 • Не си спрян за надвишен кредитен лимит;
 • При надвишаване на кредитния си лимит, изходящите ти услуги/обаждания ще бъдат спрени, дори и да имаш валидна услуга “Временно активиране”;
 • Потребители на предплатени услуги, бизнес клиенти - обслужвани от акаунт мениджър, потребители с открадната/загубена SIM карта, или такива в процес на събиране на вземания, не могат да се възползват от услугата;
 • Временно активиране на фиксирана услуга интернет и телевизия

  Когато интернетът и телевизията ти са спрени, поради неплатена месечна фактура, може да възстановиш достъпа до тях. Услугата “Временно активиране” е валидна максимум до 5 дни, считано от датата на спиране на услугата, независимо в кой ден от 5-дневния период се възползваш от нея.

  Условия за ползване на услугата “Временно активиране”:
 • Услугата може да бъде активирана самостоятелно веднъж месечно за всяка от спрените ти фиксирани услуги: единична или пакетна услуга;
 • Може да се възползваш от услугата, ако си частен или бизнес клиент, който не се обслужва от акаунт мениджър;

 • Ако не са минали 5 дни от спирането на услугата поради неплатена месечна фактура;
 • Ако използваш пакетна услуга: интернет през Net box и телевизия при временна активация се активира само телевизията като се начислява еднократната такса като за самостоятелна услуга, въпреки че са в пакет;
 • В случай че използваш Xplore TV приложение за смарт телевизори с интернет през Net box, няма възможност да се възползваш от услугата.
 • При временна активация се активират всички услуги на ниво адрес, включително допълнителните приемници, в случай че използваш такива;
 • Бизнес клиенти обслужвани от акаунт мениджър или такива в процес на събиране на вземания, не могат да се възползват от услугата
 • Активация:

  Мобилното приложение Моят А1

  Влез в регистрацията си в мобилното приложение Моят А1
  zoom-trigger

  Активация през уеб браузър

  Активацията на интернет и телевизионна услуга може да се осъществи, чрез зареждане на произволна страница в уеб браузъра, който използваш. Автоматично при спряна услуга, за която не са преминали 5-те дни от административното ѝ спиране ще се зареди страница с възможен избор на бутон „Активирай временно“.

 • Страница за временна активация на единична интернет услуга:

  zoom-trigger
 • Страница за временна активация на пакетна услуга интернет и телевизия:

  zoom-trigger
 • Важно! След като натиснеш бутона „Активирай временно“, изчакай 15 мин. и рестартирай устройствата за фиксирани услуги, като ги изключиш от електрическото захранване за няколко секунди и ги включиш отново.

  Цена на услугата "Временна активация"

 • Еднократната такса за самостоятелна услуга (мобилен номер; интернет; телевизия) е на стойност 2,99лв. с ДДС;
 • Еднократната такса за пакетна услуга (интернет и телевизия) е на стойност 5,99 лв. с ДДС;
 • Таксата се начислява след успешно временно активиране и се отразява в следващата месечна фактура за съответната услуга;
 • Таксата за допълнителната услуга “Временно активиране” не е обвързана с други такси и услуги, посочени в ценоразписа на А1, включително такса “Повторно включване”.