Фактури

Получаване и разглеждане на фактури

Описание на месечна фактура

Запознай се с основните елементи на твоята фактура.

 • Данъчна фактура включва обобщение за дължимите сумите за всички типове услуги, които се използват, срокът и общата стойност за плащане с включено ДДС. Такси и потребление след приложени отстъпки за всяка една услуга включена във фактурата. Вноски за стоки на лизинг, задължение към трети страни, както и суми по предишни фактури с изтекъл срок за плащане към момента на издаване на настоящата фактура.

 • Данъчна фактура – гръб може да получиш информация за основните канали за заплащане, както и приложимите правила при просрочено задължение.

 • Приложение А включва описание на активираните услуги съгласно подписания договор, както и справка за всички месечни такси за услуги и дължими суми за потреблението в конкретния период на таксуване.

 • Приложение Б е мястото, където можеш да провериш детайлното потребление, описано по ден, час, продължителност и цена.

 • 1 - 3

  4 - 5

  6 - 7

  8 - 13

  Данъчна фактура - лице
  1Данни на издателя
  2Адрес и телефон на издателя
  3Банкови сметки
  4Данни на получателя, име и адрес
  5ПИН КОД за Онлайн плащане
  6Номер на фактура
  7Стойност за плащане
  8Такси, потребление и отстъпки
  9Споделени такси и отстъпки и Общо за ползваните услуги
  10Обща стойност на фактурата
  11Вноски за стоки на изплащане/на лизинг, задължения към трети страни и дигитални услуги
  12Обща стойност за плащане (идентична с т.7)
  13Задължения към предходна фактура

  1 - 2

  3 - 4

  5 - 6

  7

  8 - 11

  12

  Данъчна фактура - лице
  1Данни на издателя
  2Плащайте и управлявайте своите услуги онлайн през Моят А1
  3Данни на получателя, име и адрес
  4ПИН КОД за Онлайн плащане
  5Номер на фактура
  6Стойност за плащане
  7Такси и потребление след приложени отстъпки, представени по тип и номер на услуга
  8Общо за ползваните услуги
  9Обща стойност на фактурата
  10Вноски за стоки на изплащане/на лизинг и задължения към трети страни
  11Обща стойност на фактурата плащане (идентична с т.6)
  12Задължения към предишни периоди (вкл. ДДС)
  Какво включва моята фактура от А1?
  Свали Моят А1 от Google Play Store и App Store