Фактури

Получаване и разглеждане на фактури

Като абонат А1 имаш възможност да разделяш или обединяваш своите фактури.

Разделяне на фактури

Разделяне на фактури при нова услуга

Ако си абонат на А1 и сключиш договор за нова услуга, то тя ще се добави към текущия договор и потреблението за всички услуги, включително и за новата, ще излиза в една фактура. За да получаваш отделна фактура за нея, е необходимо да се заяви предварително, преди подписването на новия договор. В тази ситуация ще се начисли еднократна такса – 12 лв. с ДДС за създаването на отделна партида и една такса за създаване на нова партида - 12 лв. с ДДС, в случай че искаш да откриеш нова партида при отделянето на услуга от съществуващ договор.
Разделяне на фактурата можеш да заявиш в:
 • В А1 магазин
 • През електронния магазин на А1 на интернет страницата на www.a1.bg .
 • Разделяне на фактури за настоящи услуги

  При налични няколко услуги, които излизат към една обща фактура, можеш да заявиш отделянето им в различни фактури. Начислява се еднократна такса - 12 лв. с ДДС за отделяне на услугата и партидата и една такса за създаване на нова партида - 12 лв. с ДДС, в случай че искаш да откриеш нова партида при отделянето на услуга от съществуващ договор.

  Разделяне на фактурата можеш да заявиш чрез:
 • С обаждане на *88 или+35988123
 • Онлайн връзка със сътрудник на А1
 • Обединяване на фактури

  При налични няколко услуги, за които получаваш отделни фактури и искаш да ги обединиш в една обща, можеш да заявиш тяхното обединяване по предложените начини. Начислява се еднократна такса - 12 лв. с ДДС за обединяването и една такса за създаване на нова партида - 12 лв. с ДДС, в случай че искаш да откриеш нова партида при отделянето на услуга от съществуващ договор.

  Обединяване на фактурите можеш да заявиш чрез:
 • С обаждане на *88 или +35988123
 • Онлайн връзка със сътрудник на А1
 • *Когато обединяваш услуги, които се зануляват на различна дата, трябва да се има предвид, че за новата услуга в текущия месец ще бъдат издадени две фактури. Те ще включват пълна и частична такса, заради промяната на таксуващия период.

  Получаване на фактури след разделяне или обединяване

  Обединяване на фактури - когато обединяваш услуги, които се зануляват на различна дата, трябва да се има предвид, че за новата услуга в текущия месец ще бъдат издадени две фактури. Те ще включват пълна и частична такса, заради промяната на таксуващия период.

  Ще бъде издадена фактура по старата партида от зануляване до датата на обединяване на услугите и втора фактура по новата партида от датата на обединяване на услугите до зануляване.

  Разделяне на фактури – когато се разделят услуги таксата от 12 лв. с ДДС се начислява към следващата месечна фактури. Възможно е да има и една такса за създаване на нова партида - 12 лв. с ДДС, в случай че искаш да откриеш нова партида при отделянето на услуга от съществуващ договор.