Фактури

Начини на плащане

С тази услуга можеш да платиш сметките си и да внесеш депозит от всички банкомати в цялата страна, денонощно. Плащания могат да се извършват както с национални, така и с международни дебитни и кредитни карти, издадени от банка, включена в системата за разплащания БОРИКА, или издадени от банки със собствени оторизационни центрове.

Плащане и внасяне на депозит чрез национални дебитни карти БОРИКА.

За да платиш своята сметка или да внесеш депозит, следвай инструкциите на банкомата. Трябва от опцията Меню да последваш следните стъпки:

Други услуги > Плащане на сметки > А1 България > Посочи желаната услуга – Плащане на сметка или Внасяне на депозит

Самото плащане се извършва по следния ред:

 • Въвеждаш мобилния номер, чиято сметка ще бъде заплатена.
 • Въвеждаш персоналния код от твоята фактура (при „Внасяне на депозит” тази стъпка се прескача).
 • На екрана ще видиш дължимата сума. Потвърждаваш плащането с PIN кода на картата си.
 • При успешно извършено плащане и в случай че си изискал разписка, ще получиш бележка от банкомата, отразяваща плащането. Информацията се предава до А1, където автоматично се регистрира плащането и се отчита сметката.

  Плащане чрез международни кредитни карти през банкомат (B-Pay)

  Предимствата на услугата, в сравнение с предишната схема на плащане е, че могат да се използват не само национални дебитни карти, но и международни дебитни и кредитни карти - VISA, Visa Electron, MasterCard, Maestro. Процедурата за плащане чрез услугата е значително улеснена, като е необходимо да знаеш кода за B-Pay на търговеца, в полза на който желаеш да наредиш плащане. Кодовете на А1 България са както следва:

 • 86 000 за плащане на сметка
 • 24 001 за внасяне на депозит
 • 24 002 за презареждане на предплатена карта
 • За да получиш 4-цифрения ПИН код при плащане на мобилна услуга изпрати празен, безплатен SMS на кратък номер 1590.
 • За да получиш 4-цифрения ПИН код и номера на услугата за Интернет или ТВ изпрати безплатен SMS на кратък номер 1590 с текст TV или NET – като отговор ще получиш ПИН кода и всички номера на услуги, които се водят на твое име.
 • Ако не си титуляр на договора за услугата за Интернет или ТВ или нямаш мобилна услуга към А1, можеш да разбереш 4-цифрения ПИН код и номера на фиксираната услуга от фактурата като се обадиш на *88 или +35988123.