Фактури

Начини на плащане

Плащане с вносна бележка в банков офис

Този вид плащане е много лесен и удобен. Този вид плащане е много лесен и удобен, особено ако клонът на една от следните банки: Банка ДСК, ОББ и УниКредит Булбанк, е по-близо от съответния А1 магазин.Използват се бланките за вноска в брой на съответната банка, като сумата се превежда по сметката на А1 в същата банка.

Пример: вносна бележка на ОББ – IBAN на ОББ. В полето Oснование за плащане се изписват основни параметри: номер потребител, номер фактура или номер телефон.

Плащане чрез платежно нареждане

Използвай една от посочените сметки. Ако плащането се извършва по една фактура, затварянето ще стане автоматично.

БанкаBICIBAN
ОББ (Обединена българска банка)RZBBBGSFBG94RZBB91551060362319
Централна кооперативна банкаCECBBGSFBG03CECB97901082837901

Плащане чрез директен дебит

Директен дебит или незабавно инкасо представлява метод, чрез който заявяваш автоматично разплащане на сметките ти всеки месец. При този начин на плащане трябва да имаш разплащателна сметка или дебитна карта в избрана от теб банка. След това изрично трябва да заявиш пред банката този начин на плащане на сметката си към А1.

Ако си клиент на ОББ (КБС Банк), Банка ДСК (само физически лица), УниКредит Булбанк, трябва да посетиш обслужващия те клон и да попълниш Съгласие за директен дебит. Трябва да носиш и последната ти издадена от А1 фактура. Инкасото влиза в сила след покриване на текущите задължения. Банката потвърждава искане за дължимата от теб сума по фактура, при наличие на средства по сметката. Не е необходимо да посещаваш магазин на А1. Ако към момента на искането няма достатъчна наличност по сметката, фактурата остава неплатена. Банката не прави повторно искане на сумата и фактурата следва да бъде платена през алтернативен канал.

Ако не си клиент на цитираните по-горе банки, трябва допълнително да посетиш магазин на А1, където да представиш заверено от обслужващата те банка съгласие за директен дебит. Всяка банка има свой формуляр.

Плащане, чрез интернет банкиране

Интернет банкирането, или наричано още онлайн/електронно банкиране, е средство за достъп в реално време до услугите на банката, която използваш, с висока степен на сигурност.

Чрез интернет банкиране мога да се погасяват и задължения към А1. Този вид плащане е много лесен и удобен за ползване. А1 работи директно с някои от банките в България и има улеснени стъпки за заявяване при:

 • ДСК Директ на Банка ДСК
 • Булбанк Онлайн на Уникредит
 • UPAY на ОББ
 • Allianz E-bank на Алианц Банк
 • За повече информация и активация можеш да се обърнеш към банката, която използваш.

  Ако искаш да използваш горните начини на плащане, трябва да знаеш, че:

 • Абонатът на А1 България и наредителят (титулярят на банковата сметка) може да не са едно и също физическо или юридическо лице.
 • Едно физическо лице може да плаща за друго физическо или юридическо лице. Юридическо лице може да плаща за друго юридическо или физическо лице.
 • Задължителен реквизит при попълване на Съгласие за директен дебит е изписването на IBAN-сметка (22 символа-цифри и букви); BIC код (8 символа-цифри и букви); номер(а) на потребител.
 • При наличие на повече от една билинг фактура на месец за един потребител, трябва изрично да се посочи кое задължение да се инкасира.