Търсене
A1 logo

Най-важното за услугата роуминг

Имаш въпрос? Попитай АВА в долния десен ъгъл на страницата

Често задавани въпроси

Ще получа ли SMS за ползваните отстъпки спрямо моя план, след регистрация в мрежата, когато съм в роуминг?

Да, при регистрация в мрежата на друг оператор в чужбина ще бъде получен информационен SMS с полагаемите отстъпки.

Какви отстъпки ползвам спрямо моя роуминг план (минути/МВ)?

Тази проверка може да се направи през:

 • Мога ли да спра информационните SMS-и, които получавам в роуминг?

  С изпращане на SMS към номер 17833 с произволен текст се отказва получаването на SMS известия в роуминг за цени, оставащи MB и предстоящо таксуване.

  Ще ми бъде ли спрян номера, ако надвиша кредитния лимит?

  Кредитният лимит е възможност, която А1 предоставя за ползване на услуги до определена месечна стойност. Спирането на номера при достигането й обаче не е гарантирано, тъй като данните за гласови повиквания и SMS, на база на които се извършва тарифирането в роуминг, А1 получава от роуминг партньорите си със закъснение. При достигане на 75% и 100% от кредитния лимит ще бъде получен информационен SMS. След надвишаването му, номерът се спира и не е възможно свързването към мобилен оператор. За да се активира отново, е необходимо да се увеличи лимита. За разлика от кредитния лимит, при достигане на лимита за мобилен интернет в роуминг А1 ще ограничи услугата мобилен интернет в роуминг.

  Ще ми бъде ли спрян номерът, ако надвиша лимита за пренос на данни в роуминг?

  При достигане на 80% и 100% от лимита за пренос на данни в роуминг, ще бъде получен SMS. При надвишаването му, ще бъде ограничен достъпа до интернет, докато не бъде увеличен лимитът за пренос на данни.

  Как да спра интернет услугата в роуминг?

  Предоставената възможност от производителя на ползваното устройство, за ограничаване на достъпа до интернет в роуминг, не е гарантиран. Настройката за ограничаване на мобилните данни невинаги е съвместима с мрежата на роуминг партньора и е възможно независимо, че мобилните данни през устройството са деактивирани, пак да бъде генериран трафик на данни.

  Ограничаване на мобилните данни от устройството се прави по следния начин:

  За операционна система Android:

 • Настройки > Мобилна връзка за данни > Мобилна мрежа > Мобилни данни – изключени и Данни в роуминг – изключени
 • Настройки > Мобилна връзка за данни > Мрежов режим > 2/3G
 • За операционна система Android с английски език на менюто:

 • Settings > Connections/Network > Mobile network > Mobile data – Off and Data Roaming – Off
 • Settings > Connections/Network > Mobile network > Netwwork mode > 2/3G
 • За операционна система iOS:

 • Settings > Mobile Data > Mobile Data Options > Mobile Data > Voice & Data > 3G
 • Settings > Mobile Data > Mobile Data Options > Mobile Data > Mobile data - Off and Data Roaming - Off
 • Ще бъде ли спряна роуминг услугата, ако съм по дълго време в роуминг?

  При по-дълъг престой в ЕС /ЕИЗ, роуминг услугата не се спира, но се прилагат надценки на разговорите, SMS и МВ ако бъде нарушена Политиката за справедливо ползване.

  Според законодателството на Република Турция, достъпът до мобилна мрежа на всеки абонат, който пребивава на територията на страната и използва само услуги за пренос на данни повече от 91 дни в рамките на 120 дни назад, ще бъде ограничен от турските оператори.

  Как да избирам номера, когато съм в роуминг?

  В роуминг телефонните номера та се избират с международния им телефонен код, като преди кода и номера се поставя + или 00.

  Например: При избиране на български номер се въвежда „+“ или „00“, след това „359“ и 9-цифрения телефонен номер (+359 88 XXX XX XX)

  Какво да направя, когато съм в близост до граничен район и се свързвам към чужд оператор?

  Когато телефонният апарат е в близост до граничен район на България, за предотвратяване на неволно регистриране в мрежата на чужд оператор е необходимо да се премине на „ръчен" режим и да се избере А1

  Настройка на ръчен режим на мрежа:

  За операционна система Android:

 • Настройки > Още > Мрежи > Мрежови оператори > Режим на търсене > Ръчен > Избор на мрежа
 • За операционна система Android с английски език на менюто:

 • Settings > Network Connections > Mobile Network > Network Selection Mode > Manual
 • За операционна система iOS

 • Settings > Carrier > Automatic > off >
 • Каква е разликата между роуминг обаждане и международно обаждане?

  Роуминг услугата е възможност телефонният номер да се използва извън територията на България. Когато номерът е регистриран в мрежата на чуждестранен оператор, проведените разговори от страната, в която се намираш, до България или друга страна са разговори в роуминг.

  Международният разговор е обаждане от български номер на територията на България към чуждестранен номер (префиксът на номера е различен от +359).

  Мога ли да избирам 0700/0800 номера в роуминг?

  Определени номера с префикс 0700 и 0800 могат да бъдат избирани от роуминг, но А1 не гарантира достъпа до тях. Този достъпа, зависи от институцията / учреждението, на които което е номера и това дали са заявили да има достъпност при избор избиране от роуминг.

  Кога е необходим избор на препоръчителен оператор при пътуване в чужбина?

  За държави извън ЕС е нужен избор на препоръчителен оператор, за да се използват най-добри роуминг условия.

  Намирам се в чужбина и мога да избирам само номера на съответната държава. Каква е причината?

  Възможно е да е направена забрана за изходящи международни повиквания. Това може да се провери с избиране на кратка парола *#331#. и Ппри налична забрана, тя може да се премахне с парола #331*0000#.

  Мобилните данни на телефона са включени, но нямам връзка с интернет. Трябва ли да направя нещо допълнително?

  Когато мобилната карта е регистрирана в роуминг, освен включване на мобилните данни и въвеждане на интернет настройки, е необходимо да се активира и опцията за мобилни данни в роуминг от настройките на апарата. Ако не знаеш как да го направиш, натисни тук.

  Има ли разлика в интернет настройките на телефона, когато съм в роуминг или в България?

  Не, имената на точките за достъп не се променят, като актуалните настройки са:

 • Име: A1
 • APN: internet.a1.bg
 • MCC: 284
 • MNC: 01
 • Тип на APN: default
 • Мога ли да добавя допълнителен пакет МВ мобилен интернет, при нарушаване на политиката за справедливо ползване?

  Когато е нарушена политиката за справедливо ползване и има приложена надценка, не може да се добави допълнителен пакет за мобилен интернет. Може да се премине към налична Wi-Fi връзка на съответното мобилно устройство.

  Когато имам допълнително включен роуминг пакет към основния роуминг план, кои условия ще ползвам приоритетно?

  Ако в основния тарифен план има включена отстъпка за роуминг и тя е валидна за страната на пребиваване, то тя се ползва с приоритет. При активен допълнителен пакет, той става валиден след изчерпване на отстъпките по тарифен план. Ако се изразходи някоя от отстъпките в пакета, таксуването е спрямо условията на основния роуминг план.

  Ако в основния тарифен план няма отстъпки за роуминг, с приоритет действа допълнителният пакет. Ако се изразходи някоя от отстъпките в пакета, таксуването е спрямо условията на основния роуминг план.