Търсене
A1 logo

Най-важното за услугата роуминг

Запознай се с най-важната информация, когато си в чужбина.

Провери условията на активния роуминг план или пакет

Можеш да провериш условията на активния роуминг план или пакет на твоя мобилен номер, по следните начини:

 • В случай, че не си сигурен дали използваш най-подходящия роуминг план или пакет, спрямо държавата в която си, можеш да получиш повече информация тук.

  Избор на подходящ мобилен оператор

  Информация за държави от ЕС

  Спрямо избрания режим на мрежата на телефонния апарат – автоматичен или ръчен, можеш да се свържеш към всеки партньор оператор, без това да се отрази на твоите роуминг условия.

  Информация за държави извън ЕС

  Важно е да се провери дали телефонът е на автоматичен режим на мрежа. Премини на ръчен режим и избери препоръчителен оператор, за ползване на най-добри роуминг условия, спрямо държавата, в която си.

  Ръчен избор на мрежа по време на път

 • Проверка на МВ в роуминг

  През Моят А1 има възможност да се прави проверка на наличните и изразходени МВ в роуминг. Информацията ще е видима само, ако имаш активни следните отстъпки:

 • Отстъпка за МВ в роуминг по тарифен план;
 • Ползваш Национален роуминг тарифен план и разполагаш с квота за МВ в ЕС;

 • Ползваш месечни роуминг пакети А1 Travel Pack USA&Canada.

 • Няма да може да проверяваш за налични и оставащи минути и SMS, които са част от тарифния ти план или от месечните пакети А1 Travel Pack USA&Canada. От тях ще се виждат само включените в пакета МВ.

  При наличието на дневен роуминг пакет А1 Travel Unlimited няма да може да се прави проверка за оставащи отстъпки от пакета.

  Провери изразходените и оставащи МВ в роуминг през:
 • Избиране на номера и изпращане на SMS в роуминг
  Всички телефонни номера в роуминг , се избират с кода за съответната държава (+359 кода за България). Ако номерът, който се избира, е запаметен в указателя на телефона без код, трябва да го набереш отново с въведен код, за да започнеш обаждане.
  Ползване на мобилни данни и Wi-Fi връзка

  За държави от ЕС/ЕИЗ, ползваш включените МВ интернет по тарифен план.

  Пример: Ако се използва тарифен план с месечна такса 15 лв. без ДДС и включени 15 GB на максимална скорост, обемът за данни в роумин, който може да се използва, ще бъде: 15 BGN *2 / (3,5 EUR *1,9558) = 4,38 GB

  За държави извън ЕС/ЕИЗ, при регистриране в мрежата на чужд оператор, се получава SMS известие, за цена на изходящи, входящи разговори и изходящи SMS. Информация с цена на MB се получава при осъществяване на първа интернет сесия в регистрираната държава.

  При наличие на безплатни отстъпки с роуминг минути/MB в националния тарифен план, информация с условията за ползването им е описана в договора.
  Важно!

  Към определени роуминг тарифи няма включена квота с безплатни МВ за ползване в ЕС/ЕИЗ. Използването на интернет услугата ще е спрямо цената, описана в получения SMS, за конкретна държава. В този случай препоръчваме да се изключат мобилните данни на телефона и 4G мрежата, ако апаратът я поддържа, и да се използват наличните Wi-Fi мрежи, за да се избегне таксуване при продължителни сесии.

  Текущото потребление за мобилен интернет може да се следи, чрез информационните SMS, за изразходени МВ интернет. Те се изпращат при достигане на 80% и 100% от пакета за интерент в роуминг.

  Изключване на мобилните данни в роуминг

 • Лимит за мобилен интернет в роуминг

  Мобилният интернет в роуминг е с автоматично активиран лимит от 117 лв. с ДДС (97,50 лв. без ДДС). При достигане на посочената сума, достъпът до мобилен интернет в роуминг се преустановява до началото на следващия таксуващ период. Гласовите повиквания и кратките съобщения не се ограничават при достигане на лимита за мобилен интернет в роуминг.

  При нужда от допълнителен трафик за мобилен интернет в чужбина и ползваната мобилна услуга е с договор, лимитът може да се премахне. Това може да бъде направено по следните начини:
 • SMS на кратък номер 17832 с текст "ОК"
 • Важно!

  Интернет достъпът при неограничен лимит за пренос на данни се спира, при достигне стойността на кредитния лимит. След като веднъж е бил променен на неограничен, лимитът за пренос на данни може да бъде намален в магазин на А1.

  Проверка и промяна на кредитен лимит

  Кредитният лимит е възможност, която А1 предоставя за ползване на услуги до определена месечна стойност. Спирането на номера при достигането й не е гарантирано, тъй като данните за гласови повиквания и SMS, на база на които се извършва тарифирането в роуминг, А1 получава от роуминг партньорите си със закъснение.

  Проверка и промяна на кредитен лимит, може да бъде направена през:

 • С обаждане на +35988123 или *88
 • При достигане на 75% и 100% от кредитния лимит, ще бъде получен информационен SMS.

  Условия при по-дълъг престой в роуминг в ЕС/ЕИЗ и други страни
 • В случай, на планиран по-дълъг престой в държави от ЕС/ЕИЗ и ползване на мобилна услуга от А1 , в рамките на 4 последователни месеца е възможно да бъде нарушена Политиката за справедливо ползване.

 • При по-дълъг престой в Турция, според законодателството им, достъпът до мобилна мрежа се ограничава на всеки, който пребивава в страната и използва мобилни услуги повече от 91 дни в рамките на последните 120 последователни дни назад. Клиентите се информират с SMS от турските мобилни оператори.
 • Какво да направя при техническо затруднение
 • При установено затруднение с провеждането на разговори, съвети за неговото отстраняване могат да бъдат намерени тук.

 • При установено затруднение с изпращане / получаване на SMS, съвети за неговото отстраняване могат да бъдат намерени тук.

 • При установено затруднение с използване на интернет, съвети за неговото отстраняване могат да бъдат намерени тук.

 • Телефонът ти е портфейл с А1 Wallet
  Виж повече
  Застраховка Моят телефон - вземи си спокойствие
  Виж повече
  А1 Застраховка "Пътуване в чужбина"- Планирай следващото приключение
  Виж повече