Най-важното за услугата роуминг

Имаш въпрос? Попитай АВА в долния десен ъгъл на страницата
Свързване отново към мрежата на А1
 • При активиран автоматичен избор на мрежа, телефонният апарат ще се свърже автоматично към мрежата на А1

 • При активиран ръчен избор на мрежа телефонният апарат не може автоматично да се свърже с А1. Нужно е да се избере ръчно А1 от списъка с мобилни оператори в мобилните настройки.

 • Подробна информация за настройка на ръчен или автоматичен избор на оператор може да бъде намерена тук.

  Отразяване на роуминг потреблението във фактурата
  Разговорите, които провеждаш, SMS-те които изпращаш и MB, които използваш докато си извън България, се отчитат от операторите, чиито мрежи си ползвал. Възможно е да има забавяне в изпращане на тази информация към А1 до 30 дни и това е причината част от потреблението ти в роуминг да се отразява със закъснение.
 • Информация за наличните отстъпки, ползвани допълнителни пакети и натрупано потребление в роуминг, се отразява в "Приложение А" на твоята фактура.
 • Потреблението от роуминг в детайлната справка (В) се отразява в българско време, независимо от часовата разлика с посетената дестинация.
 • Кога е необходимо спиране на добавен роуминг пакет или промяна на роуминг план
  Мобилна услуга с договор

  При ползван месечен роуминг пакет A1 Travel Pack USA&Canada, съветваме той да бъде деактивиран преди датата на зануляване, поне 1 ден след напускане на САЩ или Канада. Пакетът има месечна такса, която се начислява автоматично всеки месец. Пакетът се предплаща и в първата факура след активация са налични две такси.

  Мобилна услуга с предплатена карта
  При ползван предплатен план A1 Free, А1 Стандарт или А1 Парти в роуминг, препоръчваме след връщане в България да се премине на ползвания предходен предплатен план.

  За да използваш оферти с минути и мегабайти при презареждане и да можеш да активираш допълнителен пакет, трябва да преминеш на тарифен план Универсален плюс и да активираш оферта/допълнителен пакет по свой избор.

  Информация как да управляваш своята роуминг услуга, да активираш или деактивираш роуминг план можеш да намериш тук.

  Какво да направя при техническо затруднение
 • При установено затруднение с провеждането на разговори, съвети за неговото отстраняване могат да бъдат намерени тук.

 • При установено затруднение с изпращане/получаване на SMS, съвети за неговото отстраняване могат да бъдат намерени тук.

 • При установено затруднение с използване на интернет, съвети за неговото отстраняване могат да бъдат намерени тук.