Технически запитвания

Имаш въпрос? Попитай АВА в долния десен ъгъл на страницата
Затруднения с провеждане на разговори

При затруднение с провеждането на разговори в роуминг, провери дали устройството намира мрежа. Провери иконата за силата на сигнала, намираща се в горния десен или ляв ъгъл на екрана. Избери дали твоето устройство има или няма мрежа, спрямо това, което виждаш на екрана.

Няма мрежа

Продължи

Има мрежа

Продължи