Технически запитвания

Имаш въпрос? Попитай АВА в долния десен ъгъл на страницата
Затруднения с изпращането и/или получаване на съобщения

Избери какво е твоето затруднение с използването на SMS в роуминг.

Изпращане на SMS

Продължи

Получаване на SMS

Продължи