Цифрова телевизия

Важна стъпка при настройката за намиране на канали е въвеждането на честотите, които отговарят на града или района, в който се ползва услугата.

Стъпките, през които трябва да преминеш за настройка на каналите, са описани след избор на приемник или модел телевизор, който използваш с CA модул.

Избери модела устройство, което е инсталирано в твоя дом. Ако не разпознаваш твоето, може да провериш модела в задната част на приемника.