Информация, функции и настройки на услугата

В тази секция ще намериш информация за съдържанието на комплекта с оборудване за цифрова телевизия.
Съдържание на комплекта

В комплекта към приемника получаваш следните допълнения:

Важно уточнение: Според заявената услуга в пакет се предоставя скарт или HDMI кабел.

Легенда на заден и преден панел на устройството
Начин на свързване

Стъпка 1: Включи телевизора и приемника, използвайки дистанционните им;

Стъпка 2: Провери дали белия коаксиален кабел е поставен в входа „RF in“ на цифровото устройство.

Стъпка 3: Повечето телевизори имат по няколко HDMI/SCART букси.

Включи кабелa в букса "HDMI 1" или " SCART 1". Избери правилния видео вход от дистанционното на телевизора (TV, AV, Source, Input, Video, ). Видът на бутона зависи от марката и модела на телевизора. Ако приемникът е включен в захранването, индикацията му свети или в червено („stand by“), или в зелено (режим на работа).

Стъпка 4: При стартиране на пренастройка на приемника, се използва само дистанционното управление за цифровото устройство и се насочвате към приемника, а НЕ към телевизора.

Дистанционно
Тук ще намериш информация за дистанционното и подробно упътване как да боравиш с него.

Дистанционно управление на устройство ADB 2840c - Вариант 1

Дистанционно управление

remote_controlzoom-trigger

Дистанционно управление на устройство ADB 2840c - Вариант 2

Дистанционно управление

remote_controlzoom-trigger

Универсално дистанционно управление

Дистанционно управление

remote_controlzoom-trigger

Сдвояване с универсално дистанционно управление

Универсалното дистанционно предоставя възможност за присвояване на функцията на даден клавиш от дистанционното на телевизора. По този начин може да се използва само едно дистанционно за основни функции като: включване, увеличаване и намаляване на звука и преминаване на различен видео изход.

Сдвояване на дистанционно

Стъпка 1: Задръж едновременно бутона за сдвояване и бутона, който ще се клонира на универсалното дистанционно, докато бутона за включване от универсалното дистанционно не премигне два пъти в червено и не остане светещ.

Стъпка 2: Насочи универсалното дистанционно срещу дистанционното на телевизора, на разстояние между тях не по-голямо от 1-2 см.

Стъпка 3: Натисни бутона, който ще се клонира от дистанционното на телевизора. Сдвояването се потвърждава чрез двойно премигване и изгасване на светлинния индикатор на бутона за включване на универсалното дистанционно .

Стъпка 4: Всички действия от стъпка 1 до стъпка 3 се повтарят за всеки от бутоните, които ще се сдвояват.