Търсене
A1 logo

Информация, функции и настройки на услугата

Можеш да провериш дали на твоя адрес има регистрирана профилактика или авария през Моят А1 в А1 Гаранция.

 • Ако не попадаш в район с регистрирана авария или профилактика, избери какво е твоето затруднение с услугата, която използваш.

  Липсват канали и на екрана (не)се изписва съобщение

  "Няма сигнал" на черен екран
  Стъпка 1:Провери дали декодера е включен. Светлинната индикация в предната част на панела на приемника трябва да свети в зелено;
  Стъпка 2:Провери дали свързващият кабел межди телевизора и приемника е добре поставен.
  Стъпка 3:Провери дали телевизорът е на правилния видео вход.

  От дистанционното на телевизора натисни бутон „AV“, „Source“, „Input“, „Video“ или , за преминаване към коректния видео вход.

  Спрямо свързването провери на HDMI, AV или SCART входовете от излезлия списък в зависимост от кабела, с който е свързан телевизора и декодера.

  Син или черен екран
  Стъпка 1:Провери дали декодера е включен. Светлинният индикатор в предната част на панела на приемника трябва да свети в зелено.
  Стъпка 2:Провери дали свързващият кабел межди телевизора и приемника е добре поставен.
  Стъпка 3: Провери дали телевизорът е на правилния видео вход.

  От дистанционното на телевизора натисни бутон „AV“, „Source“, „Input“, „Video“ или , за преминаване към коректния видео вход.

  Спрямо свързването провери на HDMI, AV или SCART входовете от излезлия списък в зависимост от кабела, с който е свързан телевизора и декодера.
  Няма достъп 5 или 6

  Съобщението се появява, когато избрания канал не е включен в абонамента, услугата не е заплатена или дълго време декодера не е включван. Ако декодерът не е бил включван дълго време или съобщението за грешка се показва, въпреки, че услугата е заплатена и избраният канал е част от абонамента, последвай тези стъпки:

  Стъпка 1: Остави телевизора да работи на включен канал (напр. btv) за 10-15 минути. През това време телевизионните канали ще се активират автоматично.
  Стъпка 2: Ако след като си изчакал на работещ канал съобщението продължава да изписва, рестартирай декодера като извадиш захранващия кабел от устройството за 10 секунди и го включиш след това отново.
  Стъпка 3: Провери дали е заплатен абонамента за услугата.
  Грешка в картата
  Стъпка 1: Провери дали картата е правилно поставена със златистия чип насочен към земята и стрелката сочи напред в цифровото устройство.
  Стъпка 2: Почисти внимателно златистия чип с мека и суха материя, за да се отстранят евентуални замърсявания.
  Стъпка 3: Опитай да рестартираш декодера като извадиш захранващия кабел от устройството за 10 секунди и го включиш след това отново.
  "Няма сигнал" и телефон 088123
  Стъпка 1: Провери дали белият коаксиален кабел е поставен в декодера в букса RFin.
  Стъпка 2: Провери в настройките на декодера силата и качеството на сигнала. Необходимо е силата на сигнала да бъде над 45%, а качеството между 90% и 99%.
  Липсва един или част от каналите

  Стъпка 1: Провери дали липсващият канал е част от твоя абонаментен план;

  Стъпка 2: Разгледай пълния списък с програми на твоя телевизор, за да провериш дали търсеният канал не е преместен на друга позиция. Възможна е и промяна в името на канала, можеш да провериш за такава в секция Новини;

  Стъпка 3: Ако липсващият канал е наличен по договор и не е правена промяна в неговата позиция или наименование, направи ново сканиране на каналите.

  На екрана се визуализира логото на А1 със слушалка

  Стъпка 1: Натисни бутон „ОК“ от дистанционното на приемника докато на екрана не се покаже един от надписите „всички радио канали“ или „всички телевизионни канали“.

  Стъпка 2: Със стрелките наляво или надясно избери опция „всички телевизионни канали“ и потвърди с бутон „ОК“.

  Стъпка 3: Със стрелките нагоре или надолу избери желания ТВ канал и потвърди с бутон „ОК“.

  Затруднение с качеството на звука или картината

  Звукът и/или картината прекъсват/пикселизират

  Стъпка 1: Рестартирай декодера като извадиш захранващия кабел от устройството за 10 секунди.

  Стъпка 2: Провери свързващия кабел между телевизора и декодера е добре поставен

  Липсва звук или картина

  Стъпка 1: Провери дали белият коаксиален кабел е добре поставен в букса RFin на декодера.

  Стъпка 2: Провери дали свързващия кабел между телевизора и декодера е добре поставен.

  Стъпка 3: Провери дали не е включена функцията „Mute“ от дистанционното на телевизора и на декодера.

  Стъпка 4: Рестартирай декодера като извадиш захранващия кабел от устройството за 10 секунди и след това го включиш отново.

  Отгоре и отдолу на екрана има черни линии

  Стъпка 1: Провери дали на всички канали се появяват черни линии отгоре и отдолу. Ако затруднението се наблюдава само на един канал това е породено от начина на излъчване на даденото предаване.

  Стъпка 2: Ако затруднението е налично при всички канали смени формата на картината на 16:9 или 4:3 чрез бутона SetUp.

  Звукът и/или субтитрите не са на български език
  Настройката на звук и субтитри се осъществява посредством бутон SET UP на дистанционно на цифровия приемник.
  В менюто, което се зарежда избира желаната опция:
 • Аудио канали – има опция за избор между няколко аудио езика в зависимост от канала. Ако каналът поддържа само един аудио език, менюто е неактивно

 • Субтитри - има опция за избор между няколко езика на субтитри в зависимост от канала. Ако каналът поддържа само един език на субтитри, менюто е неактивно

 • Затруднение с предоставените устройства

  Цифровото устройство не се включва

  Стъпка 1: Провери дали светлинната индикация в предния панел на декодера свети в червено или зелено. Ако не свети, провери захранващия кабел и опитай да го включиш в друг контакт.

  Стъпка 2: Опитай да рестартираш декодера като извадиш захранващия кабел от устройството за 10 секунди и след това го включи отново.

  Цифровото устройство не приема команди от дистанционното

  Стъпка 1: Провери дали светлинната индикация на предния панел на декодера свети в зелено. Ако свети в червено, декодерът е изключен и е необходимо да го включиш от бутона за включване

  Стъпка 2: Провери дали телевизорът е на правилния видео вход.

  От дистанционното на телевизора натисни бутон „AV“, „Source“, „Input“, „Video“ или .

  Спрямо свързването провери на HDMI, AV или SCART входовете от излезлия списък в зависимост от кабела, с който е свързан телевизора и декодера.

  Стъпка 3: Рестартирай декодера като извадиш захранващия кабел от устройството за 10 секунди и след това го включи отново.

  Стъпка 4: Смени батериите на дистанционното управление на декодера.

  Цифровите канали не се сменят от дистанционното

  Стъпка 1: Провери дали телевизорът е на правилния видео вход.

  От дистанционното на телевизора натисни бутон „AV“, „Source“, „Input“, „Video“ или .

  Спрямо свързването провери на HDMI, AV или SCART входовете от излезлия списък в зависимост от кабела, с който е свързан телевизора и декодера.

  Стъпка 2: Рестартирай декодера като извадиш захранващия кабел от устройството за 10 секунди и след това го включи отново.

  Стъпка 3: Смени батериите на дистанционното управление на декодера.

  Xplore TV GO - Гледаш навсякъде и в движение
  Виж повече
  ТВ Екстри - Персонализирай своя ТВ пакет, според собствените си интереси.
  Виж повече