Информация, функции и настройки на услугата

Липсват канали и на екрана (не) се изписва съобщение

"Няма сигнал" на черен екран

Стъпка 1: Провери дали декодера е включен – светлинна индикация трябва да свети в зелено.

Стъпка 2: Провери дали свързващият кабел межди телевизора и приемника е добре поставен.

Стъпка 3: Провери дали телевизорът е на правилния видео вход.

От дистанционното на телевизора натисни бутон „AV“, „Source“, „Input“, „Video“ или .

Спрямо свързването провери на HDMI, AV или SCART входовете от излезлия списък в зависимост от кабела, с който е свързан телевизора и декодера.

Син или черен екран

Стъпка 1: Провери дали декодера е включен. Светлинният индикатор в предната част на панела на приемника трябва да свети в зелено.

Стъпка 2: Провери дали свързващият кабел межди телевизора и приемника е добре поставен.

Стъпка 3: Провери дали телевизорът е на правилния видео вход.

От дистанционното на телевизора натисни бутон „AV“, „Source“, „Input“, „Video“ или , за преминаване към коректния видео вход.

"Нямате абонамент за този канал. За информация се обадете на 088123 (6)"

Стъпка 1: Провери дали каналите, на които се изписва това съобщение са включени в твоя абонаментен план. В списъка с канали на твоя телевизор можеш да разгедаш пълната листа с програми, които A1 излъчва. Ако се интересуваш от точно определени канали и искаш да бъдат добавени към твоя абонамент, позвъни на телефон *88/088123, посети нашия уебсайт или магазин, където ще те посъветваме за най-подходящия абонамент спрямо твоите нужди и желания.
Стъпка 2: Ако на канал bTV, позициониран на втора позиция, се изписва надпис Нямате абонамент за този канал, следвай стъпките по-долу:
 • Избери канал bTV (обикновено е на 2-ра позиция) и остави приемника да работи за 5-10 минути, без да сменяш канала. След като се появи образ на bTV, провери и останалите канали – би трябвало да са се отключили и всичко да работи нормално;
 • Рестартирай цифровия приемник, като го изключиш от електрическото захранване за няколко секунди и го включиш отново.
 • На всички канали изписва „Няма поставена карта”

  Стъпка 1: Провери дали картата е правилно поставена със златистия чип насочен към земята и стрелката сочи напред в цифровото устройство.
  Стъпка 2: Почисти внимателно златистия чип с мека и суха материя, за да се отстранят евентуални замърсявания.

  Приемникът и картата не са сдвоени. Обадете се на 088123(11)

  Стъпка 1: Ако на адреса се използва повече от един приемник, се увери, че не са разменени местата на белите карти, поставени отстрани на устройството.
  Стъпка 2: Премести картите в правилните устройства като ги поставиш с чипа на долу и навътре.
  Стъпка 3:Остави включено устройството на канал 2 (bTV) за период 10-15 минути.
  Стъпка 4:Ако затруднението продължава , ни сигнализирайте на *88/088123.

  "Няма сигнал" и телефон 088123

  Стъпка 1: Провери дали белият коаксиален кабел е добре поставен във вход ant in на цифровото устройство чрез отвиване и завиване.
  Стъпка 2: Ако първата стъпка не помогне, е необходимо да се направи пренастройка на каналите.

  Липсва един или част от каналите

  Стъпка 1: Провери дали липсващият канал е част от твоя абонаментен план;

  Стъпка 2: Разгледай пълния списък с програми на твоя телевизор, за да провериш дали търсеният канал не е преместен на друга позиция. Възможна е и промяна в името на канала, можеш да провериш за такава в секция Новини;

  Стъпка 3: Ако липсващият канал е наличен по договор и не е правена промяна в неговата позиция или наименование, направи ново сканиране на каналите.

  На екрана се визуализира логото на А1 със слушалка

  Стъпка 1: Натисни бутон „Radio/TV” от дистанционното на приемника докато на екрана не се покажат две опции: “TV” и “Radio”.

  Стъпка 2: Със стрелките нагоре или надолу избери опция “TV” и потвърди с бутон „ОК“.

  Стъпка 3: Със стрелките нагоре или надолу избери желания ТВ канал и след това потвърди с бутон „ОК“.

  Затруднение с качеството на звука или картината

  Звукът и/или картината прекъсват/пикселизират

  Стъпка 1: Провери дали белият коаксиален кабел е добре поставен в букса ant in на декодера.

  Стъпка 2: Провери дали свързващият кабел межди телевизора и декодера е добре поставен.

  Липсва звук или картина

  Стъпка 1: Провери дали не е включена функцията „Mute“ от дистанционното на телевизора или на декодера.

  Стъпка 2: Рестартирай цифровия приемник, като го изключиш от електрическото захранване за няколко секунди и го включиш отново.

  Стъпка 3: Извади HDMI кабела от телевизора и цифровия приемник и го постави отново.

  Каналите се сменят, излиза лента с информация за предаването, но е празна

  Стъпка 1: Ако лентата е празна на всички канали, превключи на първа позиция на цифровата телевизия и премини последователно до последен канал.

  Стъпка 2: Ако лентата е празна на част от каналите, превключи на първия с празна лента и премини последователно до последния с празна лента.

  Стъпка 3: Ако горната стъпка е изпълнена и затруднението не е отстранено, направи пренастройка на приемника.

  Затруднение с предоставените устройства

  Цифровото устройство не се включва

  Стъпка 1: Провери дали светлинната индикация в предния панел на декодера свети в червено или зелено. Ако не свети, провери захранващия кабел и опитай да го включиш в друг контакт.

  Стъпка 2: Опитай да рестартираш декодера като извадиш захранващия кабел от устройството за 10 секунди и след това го включи отново.

  Цифровото устройство не приема команди от дистанционното

  Стъпка 1: Провери дали светлинната индикация на предния панел на декодера свети в зелено. Ако свети в червено, декодерът е изключен и е необходимо да го включиш от бутона за включване

  Стъпка 2: Провери дали телевизорът е на правилния видео вход.

  От дистанционното на телевизора натисни бутон „AV“, „Source“, „Input“, „Video“ или .

  Спрямо свързването провери на HDMI, AV или SCART входовете от излезлия списък в зависимост от кабела, с който е свързан телевизора и декодера.

  Стъпка 3: Рестартирай декодера като извадиш захранващия кабел от устройството за 10 секунди и след това го включи отново.

  Стъпка 4: Смени батериите на дистанционното управление на декодера.

  Цифровите канали не се сменят от дистанционното

  Стъпка 1: Провери дали телевизорът е на правилния видео вход.

  От дистанционното на телевизора натисни бутон „AV“, „Source“, „Input“, „Video“ или .

  Спрямо свързването провери на HDMI, AV или SCART входовете от излезлия списък в зависимост от кабела, с който е свързан телевизора и декодера.

  Стъпка 2: Рестартирай декодера като извадиш захранващия кабел от устройството за 10 секунди и след това го включи отново.

  Стъпка 3: Смени батериите на дистанционното управление на декодера.