Информация, функции и настройки на услугата

В тази секция са представени основните функционалности на цифровия приемник и как свободно да се борави с тях.
Програмен справочник/EPG
ТВ Справочникът разполага с 12 списъка с теми, разделени по жанрове и категории (9 от тях са видими в основното EPG меню, останалите 3 се достъпват, чрез натискане на бутон ОК върху категорията Други в основното EPG меню).

ТВ справочникът дава достъп до допълнителни услуги и настройки – радио канали, родителски контрол, промяна на визуални настройки и смяна на език.

Избери бутон EPG на дистанционното управление на цифровия приемник, за да достъпиш в меню ТВ Справочник

В него е наличен целият списък с теми, разделени по жанрове и цветни бутони за бързи връзки, чрез които директно се достъпват функционалностите на цифровия приемник.

Заключване/Отключване на канал

Стъпка 1: Избери бутон MENU на дистанционното управление на цифровия приемник, за да достъпиш главното меню.
Създаване/ Премахване на списък с любими

Създаване на списък с любими канали

Стъпка 1: Натисни последователно два пъти бутон FAV на дистанционното управление на цифровия приемник, за да достъпиш списъка с любими канали.

Премахване на списъка с любими

Стъпка 1: Натисни последователно два пъти бутон FAV на дистанционното управление на цифровия приемник за достъп до главното меню Списък с канали
Настройка на час
Настройката на часа се осъществява през менюто на приемника.
Стъпка 1: Избери бутон MENU на дистанционното управление на цифровия приемник, за достъп до главното меню.
Стъпка 2: С помощта на стрелките премести на Настройки и потвърди с бутон ОК.
Стъпка 3: Избери опция Настройка на време (Time settings) с бутон ОК и промени режима на Ръчно.
Стъпка 4: Въведи часа в опция Местно време с помощта на цифрите от твоето дистанционно.
Форматът на часа е ден/месец/година. Потвърди настройката с бутон ОК.
Промяна формат на картина, настройка на звук или субтитри

Промяна на формата на картината

За промяна на формата на текущ канал премини на даден канал, за който да се извърши промяната и натисни бутон 0 на дистанционното управление на цифровия приемник, за да се избере желаният формат на картината.

За промяна на формата на всички канали:

Стъпка 1: Избери бутон Меню от дистанционното управление на цифровия приемник.

Промяна езика на субтитрите

За промяна езика на субтитрите натисни бутон SUBS / от от дистанционното на декодера, за да се избере между наличните езици. Ако е настроен единственият наличен език, менюто е неактивно.