Информация, функции и настройки на услугата

Пренастройката на цифров приемник (сканиране на цифрови канали) е важна стъпка за отстраняване на проблемите с телевизия. Извършва се лесно и не изисква специални технически умения

При настройката за намиране на канали трябва да се въведат честотите, на които отговаря града или района, в който се ползва услугата.

Стъпки за пренастройка на цифров приемник

Стъпка 1: Натисни бутон "MENU" на дистанционното управление на цифровия приемник, за достъпване на главното меню.