Информация, функции и настройки на услугата

Регистрирай затруднение в Моят А1

При техническо затруднение с телевизионната услуга, влез в профила си в Моят А1. Избери „Регистрирай затруднение“, за да проверим:

 • част ли си от авария;
 • има ли сигнал до оборудването, което използваш;
 • има ли регистрирано затруднение за твоята услуга.
 • На момента ще ти дадем насоки, с които да възстановиш услугата.

  Ако не успееш сам - ще регистрираме заявка за съдействие от наша страна

  В А1 Tracker можеш да следиш детайлна информация за нейното изпълнение.

  Липсват канали и на екрана (не)се изписва съобщение

  Син екран/ Няма сигнал / Черен екран / Не се вижда менюто на приемника

  Стъпка 1: Провери дали светлинната индикация на приемника свети в зелено. Ако не свети в зелено рестартирай приемника като го изключиш от електричеството за 15 секунди;

  Стъпка 2: Провери дали HDMI кабела между приемника и телевизора е включен. Извади го и го включи отново. Смени мястото на кабела при наличие на друг HDMI порт в телевизора;

  Стъпка 3: Провери светлинните индикации на телевизора. При проблем можеш да се свържеш с оторизиран телевизионен сервиз;

  Стъпка 4: Рестартирай приемника, телевизора и рутера/модема като ги изключиш от електричеството за 15 секунди;

  Стъпка 5: Провери дали телевизорът е на правилния видео вход.

  От дистанционното на телевизора натисни бутон „AV“, „Source“, „Input“, „Video“ или . Спрямо свързването премини към коректния видео вход.

  Стъпка 6: Провери дали батериите на дистанционното не са изхабени.

  Проблем с мрежовата свързаност 1/2/3

  Стъпка 1: Рестартирай първо интернет устройствата, след което и цифровия приемник от електрическата мрежа ( за около 10 секунди), след това ги включи отново към нея;

  Стъпка 2: Провери дали кабелите от цифровия приемник към телевизора и от цифровия приемник към интернет устройството са добре свързани.

  Временно затруднение 1

  Стъпка 1: Премини на следващ канал с бутоните на дистанционното и се върни отново на желания;

  Стъпка 2: Провери дали кабелите от цифровия приемник към телевизора и от цифровия приемник към интернет устройството са добре свързани;

  Стъпка 3: Рестартирай първо интернет устройствата, след което и цифровия приемник от електрическата мрежа ( за около 10 секунди), след това ги включи отново към нея.

  При превключване на каналите се вижда черен екран

  Стъпка 1: Рестартирай първо интернет устройствата, след което и цифровия приемник от електрическата мрежа ( за около 10 секунди), след това ги включи отново към нея;

  Стъпка 2: Провери дали кабелите към цифровия приемник и телевизора са добре свързани.

  Въведете ПИН за активация

  Рестартирай от електрическата мрежа устройството. Ако няма промяна се свържи с обслужване на клиенти на *88/088123.

  Затруднение с качеството на звука или картината

  Звукът и/или картината прекъсват/пикселизират

  Стъпка 1: Провери дали затруднението се наблюдава на един или на всички канали;

  Стъпка 2: Провери дали HDMI кабела, който свързва декодера с телевизора e свързан. Извади и го постави отново.

  Стъпка 3: Рестартирай приемника, телевизора и рутера/модема, като ги изключиш за 15 секунди от електричеството и ги включиш отново.

  Затруднение с цветовете или формата на картината

  Стъпка 1: Извади HDMI кабела от телевизора и цифровия приемник и го постави отново.

  Стъпка 2: Рестартирай приемника и телевизора като ги изключиш от електричеството за 15 секунди;

  Стъпка 3: Провери дали не е намалена или увеличена яркостта и контраста на телевизора.

  Избери (от дистанционното на А1) > Настройки > Аудио и Видео Настройки > ТВ Резолюция. За ТВ резолюция избери 720р или 1080р.

  Звукът и/или субтитрите не са на български език

  Стъпка 1: Избери бутон Home от дистанционното управление на приемника.

  Стъпка 2: Избери меню Настройки (Settings).

  Стъпка 3: Избери меню Езици (Languages).

  Стъпка 4: Избери Език на потребителски интерфейс (UI language).

  Стъпка 5: Избери български и потвърди с OK.

  Липсват елементи от интерактивното меню EPG

  Стъпка 1: Провери дали проблемът е на един или на всички канали

  Стъпка 2: Рестартирай приемника като го изключиш от електричеството за 15 секунди.

  Затруднение с предоставените устройства

  Цифровото устройство не се включва

  Стъпка 1: Провери плътно ли е поставена буксата на захранващия кабел на приемника

  Стъпка 2: Провери дали приемникът е включен от бутона on/off

  Стъпка 3: Рестартирай приемника като го изключиш от електричеството за 15 секунди и го включиш отново

  Стъпка 4: Включи захранващия адаптер в друг контакт

  Цифровото устройство не приема команди от дистанционното

  Стъпка 1: Провери дали светлинната индикация на приемника свети в зелено. Ако не свети в зелено рестартирай приемника като го изключиш от електричеството за 15 секунди.

  Стъпка 2: Провери дали HDMI кабела между приемника и телевизора е включен. Извади го и го включи отново. Смени мястото на кабела при наличие на друг HDMI порт в телевизора.

  Стъпка 3: Рестартирай приемника, телевизора и рутера/модема като ги изключиш от електричеството за 15 секунди.

  Стъпка 4: Провери дали телевизорът е на правилния видео вход.

  От дистанционното на телевизора натисни бутон „AV“, „Source“, „Input“, „Video“ или . Спрямо свързването премини към коректния видео вход.

  Стъпка 5: Провери дали батериите на дистанционното не са изхабени.

  Интерактивните функции за запис или връщане на предаване не работят

  Рестартирай приемника, телевизора и рутера/модема, като ги изключиш за 15 секунди от електричеството и ги включиш отново.