Информация, функции и настройки на услугата

В тази секция са представени основните функционалности на декодера и как свободно да се борави с тях.
Бързи бутони за директен достъп
Чрез бързите бутони на дистанционното имаш възможност лесно да достъпваш различни функции и опции.
 • Червен – Телевизия/в режим на Тв справочник функция запис
 • Зелен – ТВ архив/в режим на Тв справочник функция напомняне
 • Син – Настройки/ в режим на Тв справочник функция класификация на каналите
 • Стартиране и главно меню
  Стъпка 1: Натисни еднократно бутон Power (бутон за включване), за да стартираш устройството.
  Стъпка 2: Влез в главното меню с бутон Menu от дистанционното.

  От тук имаш достъп до основните функционалности: Телевизия, Радио, ТВ архив, Търсене, Настройки.

  ТВ архив
  В телевизионния архив се съдържат предварително записани предавания и продукции на телевизионните канали до 7 дни назад. Можеш да гледаш записи на любими предавания, които си пропуснал.
  Стъпка 1: Достъпи архива, чрез бутон Menu ТВ архив, ОК или зеленият функционален бутон F2
  Стъпка 2: В секцията са подредени иконите на каналите, които предоставят архив на предаванията си. Селектирай логото на канала и с бутон OK и влез в архива, за да видиш архивираните предавания за определен канал.
  Стъпка 3: Предаването се стартира с OK. Можеш да превърташ назад, да спираш на пауза и да се прехвърляш към предаването на живо.
  ТВ справочник

  В ТВ справочник можеш да:

 • Разглеждаш програмата за всеки един канал за 7 дни назад и до 3 дни напред; следващите седем дни на всеки канал;
 • Планираш запис на предаването;
 • Залагаш аларма за предаване, което не искаш да изпуснеш;
 • Избираш минало предаване от програмата назад и го пускаш.
 • ТВ справочникът се достъпва през бутон App или EPG на дистанционното.
  Родителски контрол

  Стъпка 1: Натисни бутон MENU на дистанционното на цифровия приемник и избери опция Настройки. Потвърди с бутон ОК.
  Запис на предаване
  Функционалността запис на предаване се достъпва от ТВ справочника, чрез бутон App или EPG

  Важно: Каналите, за които е налична функционалността, са маркирани с малка икона, на която пише REC.

  Стъпка 1: Избери предстоящо предаване от програмата на канала.
  Стъпка 2: Натисни бутон F1 (червеният функционален бутон) и Потвърди с бутон OK
  Записаните предавания ще откриеш в меню Настройки ( от главното меню) > Моите записи.
  Разполагаш с 10 часа за записи. Можеш да записваш няколко неща едновременно, дори и при изключен приемник.
  Пауза и връщане назад на предаване
  При гледане на дадено предаване можеш да се възползваш от опцията за превъртване назад и напред.

  Връщане назад се използва, чрез бутон / на дистанционното на декодера.

  Пауза или пускане на предаване се използва, чрез бутон / на дистанционното на декодера.

  Картина в картината

  Тази функционалност ти дава възможност на екрана на телевизора да се излъчват 2 канала едновременно като единия е в намален екран.

  Опцията може да се използва с натискане на бутон / . В десният ъгъл на екрана се появява по-малък прозорец с наличния канал.

  Чрез стрелките нагоре и надолу можеш да сменяш каналите в малкия прозорец, докато на основния екран канала не се променя.

  За изход от функционалността натисни бутон Back.
  Гледане на минало предаване
  Функционалността гледане на минало предаване се достъпва от ТВ справочник, чрез бутон App или EPG
  Стъпка 1: Влез в лентата с програмата на канала.
  Стъпка 2: Върни назад с навигационните стрелки, докато стигнеш до търсеното предаване.
  Стъпка 3: Потвърди с бутон OK
  Пренареждане на канали
  Стъпка 1: Влез в настройките на декодера през бутон Меню.
  Стъпка 2: Избери Пренареждане на канали.
  Стъпка 3: Избери канала, който искаш да излиза под друга позиция и натисни бутон OK.
  Стъпка 4: В появилия се прозорец въведи желаната позиция и потвърди с бутона OK.

  В менюто отдолу на екрана разполагаш с опция за нулиране на създадения списък, чрез натискане на червения функционален бутон.