Информация, функции и настройки на услугата

Избери твоето затруднение с телевизионната услуга.

Липсват канали и на екрана (не)се изписва съобщение

"Няма сигнал" на черен екран

Стъпка 1: Провери дали устройството е включено – светлинната индикация трябва да свети в зелено.

Стъпка 2: Провери дали телевизорът е на правилния видео вход. От дистанционното на телевизора натисни бутон „AV“, „Source“, „Input“, „Video“ или , за преминаване към коректния видео вход.

Син или черен екран

Стъпка 1: Провери дали декодерът е включен – светлинната индикация трябва да свети в зелено.

Стъпка 2: Провери дали свързващия кабел между телевизора и декодера е добре поставен.

Стъпка 3: Провери дали телевизорът е на правилния видео вход. От дистанционното на телевизора натисни бутон „AV“, „Source“, „Input“, „Video“ или , за преминаване към коректния видео вход.

Грешка 1302 /1305

Затруднение със свързването към сървъра

Стъпка 1: Провери дали LAN кабелът е поставен в устройството за цифрова телевизия и прави връзка с предоставеното суич/ONT устройство.

За да работи коректно услугата, е необходимо LAN кабелът да е включен в 3-ти или 4-ти порт на суич/ONT устройството.

Стъпка 2: Ако кабелът е правилно поставен, рестартирай цифровия приемник и суич/ONT устройството с изключване от електрическото захранване за 10 секунди и ги включи отново.
Стъпка 3: Провери дали съобщението се изписва на всички телевизори (ако на адреса се използва повече от 1 телевизор) провери дали суича работи коректно. Ако не се използва суич, провери Huawei рутера. Ако виждаш червена индикация LOS на рутера, се свържи с нас.

Грешка 1901

Изключен кабел

Стъпка 1: Провери дали LAN кабелът е поставен в декодера и в суича, в някой от портовете от 1 до 8. Ако не се използва суич провери дали LAN кабела е поставен в Huawei рутера в порт 3 или 4.
Стъпка 2: Ако няма промяна, размести кабелите по портовете в суича.
Стъпка 3: Провери дали Huawei рутера/суича работи.
Стъпка 4: Рестартирай декодера и суича като извадиш захранващия кабел от устройствата за 10 секунди.

В случай че няма промяна се свържи с нас.

Грешка 4514

Затруднение с получаването на сигнала

Стъпка 1: Провери дали LAN кабела е поставен в устройството за цифрова телевизия и прави връзка с предоставеното суич/ONT устройство. За да работи коректно услугата, е необходимо LAN кабела да е включен в 3-ти или 4-ти порт на суич/ONT устройството.
Стъпка 2: Постави LAN кабела в друг порт ( услугата работи коректно при поставен LAN кабел в порт 3 или 4 на суич/ONT устройството).
Стъпка 3: Ако кабелът е правилно поставен, рестартирай цифровия приемник и суич/ONT устройството, като ги изключиш от електрическото захранване за 10 секунди и ги включи отново.

Вашият профил е блокиран

Това съобщение се изписва при неплатени задължения за услугата.

Липсва един или част от каналите

Стъпка 1: Провери дали липсващият канал е част от твоя абонаментен план

Стъпка 2: Рестартирай декодера като извадиш захранващия кабел от устройството за 10 секунди и го постави отново.

Затруднение с качеството на звука или картината

Звукът и/или картината прекъсват/пикселизират

Стъпка 1: Рестартирай декодера като извадиш захранващия кабел от устройството за 10 секунди.

Стъпка 2: Провери свързващия кабел между телевизора и декодера е добре поставен

Липсва звук или картина

Стъпка 1: Провери дали не е включена функцията „Mute“ от дистанционното на телевизора и на декодера.

Стъпка 2: Провери дали свързващия кабел между телевизора и декодера е добре поставен.

Звукът и/или субтитрите не са на български език

Стъпка 1: Влез в Menu от дистанционното на декодера

Стъпка 2: Избери Аудио/Видео и провери зададения аудио дублаж и езика на субтитрите.

Затруднение с предоставените устройства

Цифровото устройство не се включва

Стъпка 1: Провери дали светлинната индикация на декодера свети в червено или зелено.

Ако не свети, провери захранващия кабел и опитай да го включиш в друг контакт.

Стъпка 2: Рестартирай декодера като извадиш захранващия кабел от устройството за 10 секунди и го поставиш отново.

Цифровото устройство не приема команди от дистанционното

Стъпка 1: Провери дали светлинната индикация на декодера свети в зелено – ако свети в червено е необходимо да го включиш

Стъпка 2: Провери дали телевизорът е на правилния видео вход. От дистанционното на телевизора натисни бутон „AV“, „Source“, „Input“, „Video“ или , за преминаване към коректния видео вход.

Стъпка 3: Рестартирай декодера като извадиш захранващия кабел от устройството за 10 секунди и го поставиш отново.

Стъпка 4: Смени батериите на дистанционното управление на декодера.