KSTB 1001 - Информация, функции и настройки на услугата

Стъпки за пренастройка на цифров приемник

Стъпка 1: Избери бутон Menu на дистанционното управление на цифровия приемник, за достъп до главното меню. Със стрелка надясно премини на Конфигурация. Със стрелка надолу премести на Инсталиране на канали и потвърди с бутон ОК.