Търсене
A1 logo

Информация, функции и настройки на услугата

Можеш да провериш дали на твоя адрес има регистрирана профилактика или авария през Моят А1 в А1 Гаранция.

 • Ако не попадаш в район с регистрирана авария или профилактика, избери какво е твоето затруднение с услугата, която използваш.

  Липсват канали и на екрана (не) се изписва съобщение

  "Няма сигнал" на черен екран

  Стъпка 1: Провери дали декодера е включен. Светлинният индикатор в предната част на панела на приемника трябва да свети в зелено.

  Стъпка 2: Провери дали свързващият кабел межди телевизора и приемника е добре поставен.

  Стъпка 3: Провери дали телевизорът е на правилния видео вход.

  От дистанционното на телевизора натисни бутон „AV“, „Source“, „Input“, „Video“ или , за преминаване към коректния видео вход. Спрямо свързването провери на HDMI или AV входовете от излезлия списък.

  Син екран

  Стъпка 1: Провери дали декодера е включен – трябва да свети в зелено.

  Стъпка 2: Провери дали свързващият кабел (HDMI или чинч) е добре поставен в телевизора и декодера.

  Стъпка 3: Провери дали телевизорът е на правилния видео вход.

  От дистанционното на телевизора натисни бутон „AV“, „Source“, „Input“, „Video“ или , за преминаване към коректния видео вход. Спрямо свързването провери на HDMI или AV входовете от излезлия списък.

  "Няма сигнал"/ "Не е открит базов транспондер"

  Стъпка 1: Рестартирай декодера като извадиш захранващия кабел от устройството за 10 секунди.

  Стъпка 2: Провери дали антената е разместена или има обект (дърво, листа или други), който и пречи да получава сигнал.

  Стъпка 3: Провери дали белият коаксиален кабел е добре поставен в декодера

  Стъпка 4: Направи пресканиране на каналите

  На всички канали изписва "Няма поставена карта"

  Стъпка 1: Провери дали картата е правилно поставена със златистия чип насочен към земята и стрелката сочи напред в цифровото устройство.

  Стъпка 2: Почисти внимателно златистия чип с мека и суха материя, за да се отстранят евентуални замърсявания.

  Стъпка 3: Опитай да рестартираш декодера като извадиш захранващия кабел от устройството за 10 секунди и го включиш след това отново.

  "Нямате абонамент за този канал. За информация се обърнете на +35988123. No access (11)"

  Стъпка 1: Провери дали има незаплатени задължения

  Стъпка 2: Провери дали избраният канал е включен в абонамента

  Стъпка 3: Опитай да рестартираш декодера като извадиш захранващия кабел от устройството за 10 секунди.

  Липсва един или част от каналите

  Стъпка 1: Провери дали липсващият канал е включен в избрания абонаментен план

  Стъпка 2: Провери дали белият коаксиален кабел е добре поставен в декодера

  Стъпка 3: Провери дали антената е разместена или има обект (дърво, листа или други), който и пречи да получава сигнал.

  Стъпка 4: Провери, чрез бутон RADIO.TV е избрана опцията TV.

  Стъпка 5: Направи пренастройка на каналите.

  "Приемникът и картата не са сдвоени. Обадете се на +35988123 (4) No access (4)."

  Стъпка 1: Ако на адреса се използва повече от един приемник провери дали картите не са разменени.

  Стъпка 2: Ако съобщението не се променя свържи се с нас на *88

  Затруднение с качеството на звука или картината

  Лошо качество на звук и/или картина

  Стъпка 1: Провери дали белият коаксиален кабел е добре поставен в декодера.

  Стъпка 2: Провери дали свързващият кабел (HDMI или чинч) е добре поставен в телевизора и декодера.

  Стъпка 3: Провери дали антената е разместена или има обект (дърво, листа или други), който и пречи да получава сигнал.

  Стъпка 4: Опитай да рестартираш декодера като извадиш захранващия кабел от устройството за 10 секунди.

  Стъпка 5: Провери дали в близост до приемника или върху него има поставен рутер, трябва да има разстояние между устройствата поне 1 метър.

  Стъпка 6: Провери настройките на приемника като се пускане нова пренастройка. Провери дали силата на сигнала е 100% и качество на сигнала е между 50-60%.

  Затруднение с предоставените устройства

  Цифровото устройство не се включва

  Стъпка 1: Провери дали светлинната индикация в предния панел на декодера свети в червено или зелено. Ако не свети, провери захранващия кабел и опитай да го включиш в друг контакт.

  Стъпка 2: Опитай да рестартираш декодера като извадиш захранващия кабел от устройството за 10 секунди и след това го включи отново.

  Цифровото устройство не приема команди от дистанционното

  Стъпка 1: Провери дали светлинната индикация на предния панел на декодера свети в зелено. Ако свети в червено, декодерът е изключен и е необходимо да го включиш от бутона за включване

  Стъпка 2: Провери дали телевизорът е на правилния видео вход.

  От дистанционното на телевизора натисни бутон „AV“, „Source“, „Input“, „Video“ или .

  Спрямо свързването провери на HDMI, AV или SCART входовете от излезлия списък в зависимост от кабела, с който е свързан телевизора и декодера.

  Стъпка 3: Рестартирай декодера като извадиш захранващия кабел от устройството за 10 секунди и след това го включи отново.

  Стъпка 4: Смени батериите на дистанционното управление на декодера.

  Цифровите канали не се сменят от дистанционното

  Стъпка 1: Провери дали телевизорът е на правилния видео вход.

  От дистанционното на телевизора натисни бутон „AV“, „Source“, „Input“, „Video“ или .

  Спрямо свързването провери на HDMI, AV или SCART входовете от излезлия списък в зависимост от кабела, с който е свързан телевизора и декодера.

  Стъпка 2: Рестартирай декодера като извадиш захранващия кабел от устройството за 10 секунди и след това го включи отново.

  Стъпка 3: Смени батериите на дистанционното управление на декодера.

  Net Box - не се лишавай от достъп до интернет, само защото жилището ти се намира извън зоната на покритие
  Виж повече
  Xplore TV GO - Гледаш навсякъде и в движение
  Виж повече