KSTB 1001 - Информация, функции и настройки на услугата

Липсват канали и на екрана (не) се изписва съобщение

"Няма сигнал" на черен екран

Стъпка 1: Провери дали декодера е включен. Светлинният индикатор в предната част на панела на приемника трябва да свети в зелено.

Стъпка 2: Провери дали свързващият кабел межди телевизора и приемника е добре поставен.

Стъпка 3: Провери дали телевизорът е на правилния видео вход.

От дистанционното на телевизора натисни бутон „AV“, „Source“, „Input“, „Video“ или , за преминаване към коректния видео вход. Спрямо свързването провери на HDMI или AV входовете от излезлия списък.

Син екран

Стъпка 1: Провери дали декодера е включен – трябва да свети в зелено.

Стъпка 2: Провери дали свързващият кабел (HDMI или чинч) е добре поставен в телевизора и декодера.

Стъпка 3: Провери дали телевизорът е на правилния видео вход.

От дистанционното на телевизора натисни бутон „AV“, „Source“, „Input“, „Video“ или , за преминаване към коректния видео вход. Спрямо свързването провери на HDMI или AV входовете от излезлия списък.

"Няма сигнал"/ "STB blocked"/ "Списък с канали не се зарежда"

Стъпка 1: Рестартирай декодера като извадиш захранващия кабел от устройството за 10 секунди.

Стъпка 2: Провери дали антената е разместена или има обект (дърво, листа или други), който и пречи да получава сигнал.

Стъпка 3: Провери дали белият коаксиален кабел е добре поставен в декодера

Стъпка 4: Направи пресканиране на каналите

На всички канали изписва "Няма поставена карта"

Стъпка 1: Провери дали картата е правилно поставена със златистия чип насочен към земята и стрелката сочи напред в цифровото устройство.

Стъпка 2: Почисти внимателно златистия чип с мека и суха материя, за да се отстранят евентуални замърсявания.

Стъпка 3: Опитай да рестартираш декодера като извадиш захранващия адаптер от устройството за 10 секунди и го включиш след това отново.

"Нямате абонамент за този канал. За информация се обърнете на +35988123. No access (11)"

Стъпка 1: Провери дали има незаплатени задължения

Стъпка 2: Провери дали избраният канал е включен в абонамента

Стъпка 3: Опитай да рестартираш декодера като извадиш захранващия адаптер от устройството за 10 секунди.

Липсва един или част от каналите

Стъпка 1: Провери дали липсващият канал е включен в избрания абонаментен план

Стъпка 2: Провери дали белият коаксиален кабел е добре поставен в декодера

Стъпка 3: Провери дали антената е разместена или има обект (дърво, листа или други), който и пречи да получава сигнал.

Стъпка 4: Провери, чрез бутон RADIO.TV е избрана опцията TV.

Стъпка 5: Направи пренастройка на каналите.

"Приемникът и картата не са сдвоени. Обадете се на +35988123 (4) No access (4)."

Стъпка 1: Ако на адреса се използва повече от един приемник провери дали картите не са разменени.

Стъпка 2: Ако съобщението не се променя, пиши ни в чата в долния десен ъгъл или се свържи с нас на *88

Затруднение с качеството на звука или картината

Лошо качество на звук и/или картина

Стъпка 1: Провери дали белият коаксиален кабел е добре поставен в декодера.

Стъпка 2: Провери дали свързващият кабел (HDMI или чинч) е добре поставен в телевизора и декодера.

Стъпка 3: Провери дали антената е разместена или има обект (дърво, листа или други), който и пречи да получава сигнал.

Стъпка 4: Опитай да рестартираш декодера като извадиш захранващия адаптер от устройството за 10 секунди.

Стъпка 5: Провери дали в близост до приемника или върху него има поставен рутер, трябва да има разстояние между устройствата поне 1 метър.

Стъпка 6: Провери настройките на приемника като се пускане нова пренастройка. Провери дали силата на сигнала е 100% и качество на сигнала е между 50-60%.

Затруднение с предоставените устройства

Цифровото устройство не се включва

Стъпка 1: Провери дали светлинната индикация в предния панел на декодера свети в червено или зелено. Ако не свети, провери захранващия кабел и опитай да го включиш в друг контакт.

Стъпка 2: Опитай да рестартираш декодера като извадиш захранващия адаптер от устройството за 10 секунди и след това го включи отново.

Цифровото устройство не приема команди от дистанционното

Стъпка 1: Провери дали светлинната индикация на предния панел на декодера свети в зелено. Ако свети в червено, декодерът е изключен и е необходимо да го включиш от бутона за включване

Стъпка 2: Провери дали телевизорът е на правилния видео вход.

От дистанционното на телевизора натисни бутон „AV“, „Source“, „Input“, „Video“ или .

Спрямо свързването провери на HDMI, AV или SCART входовете от излезлия списък в зависимост от кабела, с който е свързан телевизора и декодера.

Стъпка 3: Рестартирай декодера като извадиш захранващия кабел от устройството за 10 секунди и след това го включи отново.

Стъпка 4: Смени батериите на дистанционното управление на декодера.

Цифровите канали не се сменят от дистанционното

Стъпка 1: Провери дали телевизорът е на правилния видео вход.

От дистанционното на телевизора натисни бутон „AV“, „Source“, „Input“, „Video“ или .

Спрямо свързването провери на HDMI, AV или SCART входовете от излезлия списък в зависимост от кабела, с който е свързан телевизора и декодера.

Стъпка 2: Рестартирай декодера като извадиш захранващия кабел от устройството за 10 секунди и след това го включи отново.

Стъпка 3: Смени батериите на дистанционното управление на декодера.