Договорни условия

Цени на допълнителни услуги от А1

Налична информация за ценовата листа на А1 България, за допълнителни услуги и изходящи международни обаждания, когато е приложима или по желание на клиент.

Цени на допълнителни услуги предлагани от А1, както за карти на договор, така и за предплатени карти, може да намериш тук.

Забележка: Услугите, посочени в ценоразписа на А1, могат да се ползват от всеки клиент по негово желание или когато е приложимо. Може да се заяви ползване на допълнителни услуги чрез всеки от съществуващите канали за обслужване на клиенти.

Цените за международните обаждания, които се прилагат от А1 България, са посочени в договорните условия и може да се запознаеш с тях от тук.