Информация за доставка на договори, сключени по телефона

Отказ от договор сключен от разстояние

Съгласно Закона за защита на потребителите, в сила от 25.07.2014 г., срокът, в който клиент има право да се откаже от договора, сключен от разстояние и да върне получената стока е 14 дни.

Правото на отказ може да бъде упражнено в рамките на 14 календарни дни от датата, на която е получил своята поръчка. Необходимо е да се следват стъпките, посочени по-долу:

  • Потребителят следва да информира А1 за решението си за отказ като попълни и изпрати имейл адрес: telesales@a1.bg стандартния Формуляр за отказ, като клиентът не е задължен да използва този формуляр. Може да ни изпрати и такъв, изготвен от него. Срокът се счита за спазен, ако писменото уведомление е било изпратено преди изтичането на този срок.

  • Всички транспортни и други разходи по връщането на Стоката са изцяло за сметка на Потребителя. До момента на обратното предаване на Стоката от страна на Потребителя на А1, рискът от случайното ѝ цялостно или частично повреждане се носи изцяло от Потребителя. В случай на загубване или повреждане на Стоката преди получаването й от А1, Потребителят дължи обезщетение в размер на нейната цена, съгласно действащия ценоразпис на А1.
  • При упражнено право за отказ остават дължими за клиента стойност на използваните електронни съобщителни услуги, такса за активация и свързване към мрежата на „А1 България“ ЕАД и пропорционално начислена част от месечната абонаментна такса за предоставяне на услугите.
  • След като се обработи заявката за отказ от договора се прекратява новият договор и връщат старите условия на договора. Ако е заявена нова услуга, то тя се прекратява.