Настройки на компютърa

Настройка на твоето устройство може да се наложи в следните случаи:
 • При първоначално инсталиране на устройството;
 • След връщане на фабричното състояние на устройство (Reset);
 • За отстраняване на възникнал проблем.
 • Връзката между рутера и компютъра се осъществява безжично. Това означава, че устройството и компютърът не са физически свързани посредством кабел.

  За да работи коректно услугата интернет е необходимо да бъдат изпълнени следните изисквания:
 • Безжичният адаптор на компютъра или друго крайно устройство (лаптоп, таблет, смартфон) трябва да е включен.

 • Internet Protocol Version (TCP/IP) да е настроен на автоматични настройки.

 • Безжичната връзка между рутер и компютър се осъществява чрез:

 • Свързване към безжична мрежа, наименувана при първоначалната инсталация на устройството
 • Въвеждане на парола, която е зададена при първоначалната настройка на устройството
 • Важно: Ако наименование на мрежа и парола за достъп са променяни, следва да се осъществи връзка чрез тях!

  Избери какъв е моделът Windows на твоя компютър