Търсене
A1 logo

Първоначална настройка на рутерa

Първоначална настройка през уеб браузъра

Избери вида свързаност на интернет услугата на твоя адрес

Dynamic IP (Динамичен IP адрес)

Стъпка 1: Отвори списъка с безжични връзки на твоето устройство (лаптоп, компютър) и се свържи с безжичната връзка на рутера. Фабричните име и парола ще откриеш на стикер залепен на устройството – Network Name (SSID) и Password.
Може да свържеш директно компютъра и рутера с интернет кабел (Ethernet/LAN). Той трябва да е поставен в един от 4-те LAN порта на рутера.

Static IP (Статичен IP адрес)

При първоначална настройка на изцяло нов рутер и използване на статичен IP адрес (Static IP) препоръчваме връзка с наш сътрудник.
Стъпка 1: Отвори списъка с безжични връзки на твоето устройство (лаптоп, компютър) и се свържи с безжичната връзка на рутера. Фабричните име и парола ще откриеш на стикер залепен на устройството – Network Name (SSID) и Password.
Може да свържеш директно компютъра и рутера с интернет кабел (Ethernet/LAN). Той трябва да е поставен в един от 4-те LAN порта на рутера.

PPPoE (Интернет връзка с потребителско име и парола)

Стъпка 1: Отвори списъка с безжични връзки на твоето устройство (лаптоп, компютър) и се свържи с безжичната връзка на рутера. Фабричните име и парола ще откриеш на стикер залепен на устройството – Network Name (SSID) и Password
Може да свържеш директно компютъра и рутера с интернет кабел (Ethernet/LAN). Той трябва да е поставен в един от 4-те LAN порта на рутера.

Допълнителни настройки на рутерa

Настройка на име на безжичната връзка
Стъпка 1:
Влез в уеб интерфейса на рутера.
Стъпка 2:

Натисни върху меню Wireless.

Стъпка 3:

Натисни върху меню Channel and SSID.

Стъпка 4:

В полето SSID въведи името на безжичната мрежа, имаш възможност да зададеш наименование на безжичната мрежа по твое желание. За да потвърдиш промяната натисни бутон Apply Changes.

Настройка на парола на безжичната връзка
Стъпка 1:

Влез в уеб интерфейса на рутера.

Стъпка 2:

Натисни върху меню Wireless.

Стъпка 3:

Натисни върху меню Security.

Стъпка 4:

От падащото меню в полето “Security Mode” избери “(WPA/WPA2-personal)”;

Стъпка 5:

В полето “Pre-shared Key (PSK)” въведи паролата за безжичната връзка, чрез ръчно вписване с бутоните от клавиатурата. Паролата трябва да е минимум 8 символа. Натисни бутон “Apply Changes”.

Разрешаване и забраняване на безжичната мрежа
Стъпка 1:

Влез в уеб интерфейса на рутера.

Стъпка 2:

Натисни върху меню “Channel and SSID”.

Стъпка 3:

От меню “Wireless Mode” избери “802.11b & 802.11g & 802.11n”, за да разрешиш безжичната връзка.

Стъпка 4:

Натисни бутон “Apply Changes”.

Промяна на канал на предаване на безжичната мрежа
Стъпка 1:

Влез в уеб интерфейса на рутера.

Стъпка 2:

Натисни меню “Wireless”.

Стъпка 3:

Натисни върху меню “Channel and SSID”.

Стъпка 4:

От падащото меню в полето “Wireless channel” избери желания канал. Запази направените промени с бутон “Apply Changes”.

Проверка на мак адреса на рутера
Стъпка 1:

Влез в уеб интерфейса на рутера.

Стъпка 2:

Натисни върху меню “Home”.

Стъпка 3:

В секция “Internet settings” > “Wan MAC Address” можеш да видиш мак адреса на рутера.

Проверка WAN настройките на рутера
Стъпка 1:

Влез в уеб интерфейса на рутера.

Стъпка 2:

Натисни върху меню “Home”.

Стъпка3:

В “Internet settings” можеш да видиш настройките на рутера.

Конфигурация на Static IP
Стъпка 1:

Влез в уеб интерфейса на рутера.

Стъпка 2:

От меню “Connection type” избери опция “Static” и натисни “Next”.

Стъпка 3:

В заредените полета се въвеждат необходимите данни, които се предоставят от А1 за “IP address”, “subnet mask”, “Gateway”, “DNS1” и “DNS2”. Настройките се потвърждават с натискане на бутон “Apply Changes”.

Конфигурация на PPPoE
Стъпка 1:

Влез в уеб интерфейса на рутера.

Стъпка 2:

От меню “Connection type” избери опция “PPPoE” и натисни “Next”.

Стъпка 3:

В заредените полета се въвеждат име и парола, които се предоставят от А1. След въвеждането им настройките се потвърждават с натискане на бутон “Apply Changes”.