Допълнителни настройки на рутерa

Настройка на име на безжичната връзка
Стъпка 1: Натисни върху меню Wireless Settings в ляво и след това върху бутон Manual Wireless Connection Setup.
Стъпка 2: Наименование на безжична мрежа – чрез ръчно вписване с бутоните от клавиатурата в меню WirelessNetwork Name(SSID) имаш възможност да зададеш наименование на безжичната мрежа по твое желание, натисни бутон Save Settings , за запазване на направените промени ;
Настройка на парола на безжичната връзка
Стъпка 1: Натисни върху меню Wireless Settings в ляво и отдолу върху бутон Manual Wireless Connection Setup.
Стъпка 2: От падащото меню в полето WIRELESS SECURITY MODE избери WPA-personal.
Стъпка 3: Ще се появи допълнително меню, в което се въвежда паролата за безжична връзка. В полето Pre-Shared Key , чрез ръчно вписване с бутоните от клавиатурата имаш възможност да зададеш парола на безжичната мрежа по твое желание, натисни бутон Save Settingsза да се запаметят направените настройки.
Разрешаване и забраняване на безжичната мрежа
Стъпка 1: Натисни върху меню Wireless Settings вляво и отдолу върху бутон Manual Wireless Connection Setup.
Стъпка 2: Постави отметка Enable Wireless в меню Wireless Network Settings
Промяна на канал на предаване на безжичната мрежа
Стъпка 1: Натисни върху меню Wireless Settings в ляво и отдолу върху бутон Manual Wireless Connection Setup.
Стъпка 2: Премахни отметката от Enable Auto Chanel Scan и от падащото меню Wireless Chanel и избери желания радио канал, след което избери Save Settings.
Проверка на мак адреса на рутера
Стъпка 1: Натисни върху меню Status и след това намери секция WAN в прозореца в средата;
Проверки на WAN настройките на рутера
Стъпка 1: Натисни върху бутон Manuel Internet Conection Wizard , за настройка на типа интернет връзката.
Стъпка 2: От падащото меню избери Dynamic IP(DHCP).
Стъпка 3: Увери се че в полетата Primary DNS adress и Secondary DNS adress , като адреси са попълнени 0.0.0.0 , след което натисни бутон Save Settings.