Търсене
A1 logo

Информация за устройството

Съдържание на комплекта
Легенда на заден и преден панел на устройството

1. POWER – вход за включване на захранващ кабел;

2. RESET –бутон, чрез който при задържане натиснат за повече от 10 секунди, възстановява фабричните настройки на рутера;

3. Ethernet 1-4 – четири етернет входа, с възможност за включване на четири компютъра посредством кабел с RJ-45 конектор;

4. WAN – вход за интернет кабел;

Забележка: Кабел „ Ethernet “ е част от комплекта на рутера.

1. SYS LED - При постоянна светлинна индикация рутера е включен в захранването;

2. WAN - Постоянна индикация означава, че има активност на интернет порта на рутера. Индикаторът премигва, когато се извършва трафик

3. WPS - При постоянна светлинна индикация това индикира, че безжичната мрежа на рутера функционира. При мигаща светлинна индикация това индикира, че се прави трансфер на данни посредством wireless. Ако индикацията не свети означава, че безжичната мрежа на рутера е спряна.

4. LAN 1-4 - При постоянна светлинна индикация на някои от портовете това индикира, че има свързан компютър на съответния порт. При мигаща светлинна индикация на някои от портовете това индикира, че се прави трансфер на данни посредством кабел. Ако индикацията не свети означава, че няма свързани посредством кабел устройства към рутера;

Начин на предоставяне на услугата
Стъпка 1: Включи кабела на захранващия адаптер към буксата за захранване на задния панел във вход „ PWR ”на Netis рутера. Включи захранващия адаптер в електрическата мрежа;
Стъпка 2: Постави интернет кабела на А1, във вход „ WAN “ на Netis устройството;
Стъпка 3: Поставете единия край на „ Ethernet “кабела в един от четирите „ LAN “порта на устройство Netis, а другия в „ Ethernet ”входа на компютъра;
Стъпка 4: За стартирането и подготовката за работа на Netis рутер е необходимо да изчакате около 1 минута време.
Стъпка 5: Безжичната връзка между рутер и компютър се осъществява чрез:
  • Свързване към безжична мрежа, наименувана при първоначалната инсталация на устройството
  • Въвеждане на парола, която е зададена при първоначалната настройка на устройството
  • Стъпка 6: След безжичното свързване към компютъра е необходимо да се изчака около 1 минута време за приемане на IP адрес от мрежовата карта.