Информация за устройството

Какво ти позволява избраният рутер
 • Подходящ за големи жилища и къщи
 • Непрекъснато и мощно Wi-Fi покритие навсякъде вкъщи
 • Високи скорости през Wi-Fi в целия дом
 • Модулите премахват зоните със слаб сигнал
 • Свързват до 100 устройства едновременно
 • Съдържание на комплекта

  Съдържанието на комплекта, който получаваш е следното:

 • 2 броя TP-link Deco M4 Gigabit
 • 2 броя захранващ адаптер
 • LAN кабел
 • Легенда на индикациите на устройството
  Начин на предоставяне на услугата

  Начин на свързване с оптичен терминал (ONT)

  Deco модулът се свързва към оптичен терминал (ONT), както е изобразено в схемата. Свързването се осъществява чрез LAN кабел, наличен в кутията на Deco Wi-fi Mesh. Кабелът трябва да се постави в 1-ви/2-ри LAN порт на Deco модула и в 1-ви/2-ри порт на оптичния терминал:

  Начин на свързване с модем

  Deco модулът се свързва към кабелния модем (Wi-Fi modem), както е изобразено в схемата. Свързването се осъществява чрез LAN кабел, наличен в кутията на Deco Wi-fi Mesh. Кабелът трябва да се постави в 1-ви/2-ри LAN порт на Deco модула и в 1-ви/2-ри порт на кабелния модем:

  Начин на свързване с Wi-Fi рутер

  Deco модулът се свързва към предоставения от интернет доставчика рутер, както е изобразено в схемата. Свързването се осъществява чрез LAN кабел, наличен в кутията на Deco Wi-fi Mesh. Кабелът трябва да се постави в 1-ви/2-ри LAN порт на Deco модула и в 1-ви/2-ри порт на Wi-Fi рутера от А1:
  Начин на свързване
  Стъпка 1: Увери се, че Deco модулът е включен в захранването като провериш дали кабела на захранващия адаптер е включен към буксата за захранване в долния панел на Deco модула, а другият му край - в електрическата мрежа.
  Стъпка 2: Провери дали Deco модулът е свързан към мрежата на А1 като провериш дали интернет кабела, излизащ от устройството на А1 (оптичен терминал / кабелен модем / Wi-Fi рутер), e в първи или втори LAN порт, намиращи се на задната страна на панела.
  Стъпка 3: За стартирането и подготовката за работа на Deco модула са необходими 1-2 минути. Изчакай докато „TP-link Deco M4“ е готов за работа. Тогава светлинният индикатор ще започне да свети постоянно в зелено или бяло.