Мобилен интернет с договор

Екстрите са допълнителни пакети за мобилен интернет на максимална скорост, които могат да се активират в допълнение към твоя мобилен тарифен план.

Предлаганите пакети са няколко вида:
 • Еднократни пакети без дългосрочен абонамент – деактивират се автоматично на датата на зануляване. Могат да се активират, променят и деактивират във всеки момент, без да се дължи неустойка.

  При активиран еднократен пакет за интернет се начислява пълна такса в момента на активацията, която се отразява в следващата фактура от А1.
 • Подновяващи се пакети – Подновяват се автоматично за всеки месечен период на фактуриране, докато не бъдат деактивирани.

  След първоначална активация във фактурата се начисляват 2 броя такси – една такса от дата на активация до дата на зануляване и една такса за новия отчетен период.

  Изключение са някои допълнителни пакети за MB, при които след първоначална активация във фактурата се начислява само 1 брой такса – от дата на активация до дата на зануляване. Таксата за следващия отчетен период се начислява след неговото приключване, в следваща фактура.

 • Дългосрочни пакети - могат да бъдат активирани по всяко време, като част от активен договор, удължавайки срока му с нови 2 (две) години.

  Допълнителен пакет с договор може да се заяви само в А1 магазин.
 • Информация за предлаганите варианти за еднократни и подновяващи се пакети може да бъде разгледана на А1.bg

  Условия за ползване на допълнителен пакет
 • Еднократните пакети могат да се активират, променят и деактивират във всеки един момент, без да се дължи неустойка.

 • Еднократните пакети отпадат автоматично в края на отчетния период.

 • При активaция на еднократен пакет за интернет се начислява пълна такса в момента на активацията, която се отразява в следващата фактура от А1.

 • При активaция на подновяващ се пакет за интернет в следващата фактура от А1 ще бъдат включени две пълни такси, за текущия и за следващия отчетен период.

 • Неизползваните отстъпки не се прехвърлят за следващ отчетен период.

 • При добавен или деактивиран допълнителен пакет се получава информативен SMS.

 • След изчерпване на включения в дадена Екстра трафик за мобилен интернет на максимална скорост, скоростта се променя до 64Kbps.

 • Допълнителен пакет може да бъде добавян към всеки тарифен план за мобилна услуга.

 • Активация и деактивация на допълнителен пакет

  Информация за предлаганите еднократни и подновяващи се пакети може да бъде разгледана ТУК .

  Допълнителен пакет за МВ интернет може да бъде активиран или деактивиран през:

 • Допълнителен пакет с договор може да се заяви само в А1 магазин.