Технически запитвания

В случай на бавен интернет през устройството, което е свързано за Net box рутера, тук можеш да намериш информация за проверките, които да направиш, за да бъде отстранено твоето затруднение.
Провери дали разполагаш с MB мобилен интернет на максимална скорост.
Във всеки един момент, може да бъде правена справка за изразходените и оставащи МВ интернет по предложените начини:
 • В случай на изразходване на МВ интернет по план, можеш да закупиш допълнителен пакет.

  Провери моментна си скорост на интернета

  Провери своята моментна скорост, като заредиш адрес: www.speedtest.net или през мобилното приложение Speedtest.

  При свързани няколко устройства към рутера, скоростта се разпределя между броя свързани устройства. Максималният брой устройства, които могат да бъдат свързани са 10.
  Важно: Преди направена първоначална активация (на нова услуга или при промяна на адреса) и при изчерпан пакет MB, интернет скоростта се ограничава.
  Информация за максимална достижима скорост на интернета при 2G, 3G, 4G
  Скоростта на мобилният интернет не е гарантиран и зависи от натовареността на GSM мрежата. Максималните стойности, които могат да се достигнат са видими в таблицата по долу: