Фактури

Фактурата ми е с различна стойност

Фактура след прекратяване на договор

При прекратяване на договор с едномесечно предизвестие, в последната месечна фактура на клиента системата автоматично възстановява частта от предплатената месечна такса от предходния месец за времето, в което услугата вече не е била активна в мрежата на А1.

Пример: Клиент ползва услуга, чийто отчетен период е 21 число всеки месец. На 30.08 клиентът подава едномесечно предизвестие за прекратяване на договора си. Услугата ще бъде спряна на 30.09. На 21.09 се издава месечна фактура, в която има начислена такса в пълен размер за следващия таксуващ период – 21.09-20.10. Във фактурата от 21.10 ще бъде върната автоматично частта от месечната такса за периода 30.09-20.10, в която услугата на клиента вече не е била активна в мрежата на А1.