Търсене
A1 logo

Пренасочвания и забрани на разговори и съобщения

За да се скрие номерът при избиране, е необходимо първо услугата скриване на номер CLIR да е активирана на твоята SIM карта. След като това условие е изпълнено, скриването може да се зададе от настройките на апарата или с кратка парола преди избиране на номер. Когато се направи от настройките на апарата, скриването се извършва винаги при избиране, а с кратката парола - еднократно.

Можеш да активираш и управляваш услугата скриване на номер CLIR по следните начини:
  • Еднократно скриване с кратка парола - за да скриеш номера си преди набиране на номера на абоната, на когото звъниш, постави #31#. С парола *31# се премахва скриването на номера при избиране на конкретния номер. Номерът се избира от клавиатурата на апарата в следния формат: #31#0XXXXXXXX (зелена слушалка).

    Скриване от настройките на апарата към всички избирани номера
    Ако се зададе настройка през телефона (а не с кратка парола) постоянно при набиране ще се скрива номерът. Кратка парола *31# преди номер на абоната, който се избира премахва зададеното ограничение.

    *Услугата е валидна, както за абонати на договор, така и за предплатени клиенти.