Пренасочвания и забрани на разговори и съобщения

Блокиране на обаждания

При желание да блокираш входящите обаждания от един или няколко номера, можеш да го направиш с функцията за блокиране на обаждания от настройките на своя апарат. Имай предвид, че не всички устройства разполагат с тази функционалност. Повечето смартфони освен, че имат фабрична възможност за блокиране на обажданията, могат да изтеглят допълнително приложение от Google Play& App Store, като Call Blocker и др, а много често такава функция има и в антивирусната програма.

По долу може да намериш информация кои марки апарати имат фабрична възможност за блокиране на обаждания, къде се намира в менюто и как да ги управляваш.

Апарати с операционна система Android

Samsung

От главното меню избери последователно иконата със слушалка Телефон > Дневник (call log) > още (горе в дясно) > Настройки > Отхвърляне на повикване > Списък за авто отхвърляне. Tук е видим списък с блокираните номера и може да се добавят нови. При включена опция Няма информация се отхвърлят повиквания от скрити номера.

LG

От главното меню избери последователно иконата със слушалка Телефон > Набиране (клавиатурата на телефона) > меню бутон (три черти в долната лява част на ркрана) > Настройки разговор > Отхвърляне на повикване > Режим отхвърляне на повикване > Изключи/ Отьвърляй повиквания от списък/Отхвърляне на всички повиквания

В менюто Режим отхвърляне на повикване е видим списък с всички блокирани номера - Отказване на повиквания от ”08xxxxxxx“. В Менюто Отказване на повиквания от има възможност да се забранят повиквания от скрити номера.

Sony

От главното меню избери последователно иконата със слушалката Телефон > Контакти > избира се контакт > редактиране (моливчето горе в дясно) > меню бутон (трите точки горе в дясно) > Всички обажд. до гл. поща > вкл/изкл.

Когато опцията е включена за даден контакт, телефонът автоматично затваря при обаждане от този номер.

Апарати с операционна система iOS

При iOS устройствата има няколко възможности за блокиране на входящите обаждания: От настройките на апарата, чрез включване на режим DO NOT DISTURB (не ме безпокой) и режим Silence Unknown Callers (блокиране на разговори от непознати номера).

За да провериш дали даден контакт е блокиран следвай стъпките:

От главното меню избери последователно Settings > Phone > Contacts > натисни въпросния контакт и най-отдолу в информацията за контакта има опция "Block this caller". Ако контактът е блокиран, вместо "Block this caller" се вижда "Unblock this Caller" - за отблокиране.

Списъкът с блокирани контакти се намира в Settings > Phone > Blocked - няма да се получават както обаждания, така и съобщения от абонатите в списъка.

Режим DO NOT DISTURB (Не ме безпокой)

При включен режим DO NOT DISTURB се визуализира икона „лунa“ в горната дясна част на екрана до индикацията за процент на батерията. При неговото активиране, телефонът затваря автоматично всяко (първо) повикване, а абонатът в последствие вижда пропуснато повикване.

За апарати с по-нова версия на IOS, режима DO NOT DISTURB е в категория Focus, където може да избираме между различни режими или да създадем свой.

При активиран друг режим от Focus иконата под батерията може да е различна, тъй като има възможност за персонализиране.

За да бъде включен/изключен някой от режимите е необходимо последователно да се премине през следните стъпки: Settings > Do Not Disturb > off . При нова версия на IOS, стъпките са слените: Settings > Focus. Налични са няколко режима, за да бъдат управлявани е необходимо да избере съответния режим, след което ще се визуализира бутон on/off.

Възможно е настройването на часови интервал, в който функцията да е включена (например от 0 до 6 часа всяка нощ). Това се прави от Settings > Do Not Disturb > Scheduled > on/off. За да се включи/изключи настройката се избира on/off.

Блокиране на разговори от непознати номера (Silence Unknown Callers)

В случай че тази опция е включена, апарата получава известие за пропуснато обаждане и го отразява в хронологията за обаждания.

За да бъде включена/изключена тази опцията, от главното меню последователно се преминава през следните стъпки: Settings > Phone > Silence Unknown Callers - on/off.

Апарати с операционна система Windows OS

Телефон (Phone) > меню бутон (трите точки долу в дясно) > Настройки > Филтър/Спам филтър (Spam filter) > филтър (filter) call + SMS. От това меню могат да се изтриват и добавят номера за блокиране.

По стари модели апарати без операционна система

Alcatel

Чува се сигнал заето или "грешка мрежа" на всички избиращи, с изключение на повиквания без номер (CLIR)

Menu Setup > Services > Call Barring (Call Bars) > Incoming - Проверява какво точно е активирано - Ex. Dir; Others, Friends, Office и др. и се деактивират. Ако съответната забрана е активна, при влизане в менюто телефонът изписва: DEACTIVATE? - потвърждава се с ОК, за да се изключи.

CAT (B25)

Menu > Call Center > Call settings > Advanced settings > Blacklist:

 • Reject numbers in blacklist > on/off
 • Reject numbers in blacklist > on/off
 • Blacklist numbers
 • При включване/изключване на настройката за отхвърляне на обаждания, добавяне/изтриване на номер в списъка апарата изисква код за защита. Фабричният код е 1122.

  Ericsson

  Чува се сигнал заето (след един/половин сигнал свободно) от всички избиращи.

  Accept Calls: Settings > Call Options > Accept Calls > All Callers

  Nokia

  Настройки > Настройки повикване -> Филтриране на номера

  Ще се зареди списък с блокираните номера. За да се изтрие вече добавен номер е необходимо да се маркира и избире Опции > Изтрий.

  С Nokia стари модели може да се зададе настрока разговорът да прекъсва на определен интервал от време от: Настройки > Настройки. за разходи > следене на разговори изключваме функцията.

  Siemens

  Настройки > Приложения > Повиквания > Всички обаждания > Автоматично отхвърляне

  FILTER: Setup > Call Setup > Call screening > Off

  Ring tones > More Tones > Call screening > Off

  Setup > Audio > Call Screening > Off

  LG Cookie

  Settings > call settings > common settings > call reject > on > choose group to reject "VIP" - Няма да се получават обаждания от абонатите в списъка.

  Sony Ericsson

  Accept calls: Settings > Calls > Manage Calls > Accept Calls > All Callers

  Чува се сигнал заето (след един/половин сигнал свободно) от всички избиращи.

  Samsung

  Settings > Applications > Calls > All Calls > Auto Reject > Reject List

  Чува се един сигнал свободно и след това се отхвърля повикването.

  Други и устройства без операционна система

  Телефон > Меню бутон > Настройки > Списък блокирани/отхвърляне.

  Телефон > Повиквания > Настройки > Филтриране/Блокиране на номера

  Апарата блокира обаждания от номерата /контактите, които са добавени тук. От това меню могат да се изтриват и добавят номера за блокиране.

  Някои апарати имат фабрично инсталирана антивирусна програма, от която може да се настройва списък за блокирана на обажданията. Може да провериш в списъка от приложенията на своя апарат през Настройки -> Приложения (Управление на Приложения)

  Блокиране на SMS

  При желание да блокираш получаването на SMS-и от един или няколко номера, можеш да го направиш с функцията за блокиране на съобщения от настройките на своя апарат. Имай предвид, че не всички устройства разполагат с тази функционалност. Повечето смартфони освен, че имат фабрична възможност за блокиране на обажданията, могат да изтеглят допълнително приложение от Google Play& App Store, като Black list и др, а много често такава функция има и в антивирусната програма.

  По долу може да намериш информация кои марки апарати имат фабрична възможност за блокиране на съобщения, къде се намира в менюто и как да я управляваш:

  Апарати с операционна система Android

  Samsung

  От главното меню избери последователно Съобщения > още (горе в дясно) > Настройки > Филтър против спам.

  В Спам съобщения може да се провери дали дадено съобщение е филтрирано.

  В Управление на спам номера може да се добави/премахне номер, от които SMS-ите да се филтрират, а от Управление на спам фрази може да се филтрира по фраза в SMS-а.

  HTC

  От главното меню избери последователно Съобщения > меню бутон (трите точки в горната лява част на екрана) > Списък на блокирани.

  Телефонът блокира SMS-и и обаждания от номерата/контактите, добавени тук. Могат да се изтриват и добавят номера за блокиране.

  LG

  От главното меню избери последователно Съобщения > меню бутон (три черти в долната лява част на екрана) > Кутия за спам - тук може да се видят филтрираните съобщения. За да включиш/изключиш блокирането избери Съобщения > Настройки > Спам настройки > Блокиране на спам > вкл/изкл. В това меню е налична опции за филтриране по "спам думи" и "спам номер".

  Апарати с операционна система iOS

  Блокиране на SMS- и от непознати номера

  От главното меню избери последователно Settings > Messages > Filter Unknnow Senders > on/off.

  Управление на списъка с блокирани номера

  От главното меню избери последователно Settings > Messages > Blocked.

  Телефонът блокира SMS-и и повиквания от номера, добавени в този списък.

  Апарати с операционна система Windows OS

  Управление на филтър СПАМ за съобщения

  От главното меню избери последователно Съобщения > меню бутон (три точки в долната дясна част на екрана) > Настройки > choose spam filter > Choose spam filter.

  В това меню може да се добави/премахне номер, от които SMS-ите да се филтрират.

  Други и устройства без операционна система

  Управление на филтър СПАМ за съобщения

  Често филтърът против СПАМ, при наличен такъв, се намира след последователен избор на Съобщения > меню бутон > Настройки > филтър/блокиране/кутия за СПАМ.

  В това меню може да се добави/премахне номер, от които SMS-ите да се филтрират.