Пренасочвания и забрани на разговори и съобщения

Пренасочване е възможността всички обаждания към даден номер да се получават на друг. Не могат да се правят пренасочвания на съобщенията.

Пренасочванията са два вида, спрямо това кога се изпълняват:

Безусловно пренасочване – при него винаги обажданията се получават на номера, към който е направено пренасочването, без значение къде се намират абонатите и дали апаратът е включен или не.

Условно пренасочване – при него клиентът задава определено условие и само при наличието му, се изпълнява направеното пренасочването.

Условните пренасочвания биват три вида:
 • Пренасочване при заето – обаждането се пренасочва само когато основният номер разговоря към момента на повикването;
 • Пренасочване при липса на отговор – обаждането се пренасочва само когато основният номер не отговори на повикването. Има възможност да се зададе време (5,10,15,20 сек) за изчакване преди обаждането да се пренасочи;
 • Пренасочване при невъзможна връзка – обаждането се пренасочва само когато основният апарат е изключен или извън обхват.
 • Номера, към които може да се прави пренасочване

  Услугата пренасочване на повиквания може да се направи и към международни номера, които са от държавите членки на ЕС или към номера на операторите от A1 Group (за държави извън ЕС).

  Важно: Моля, имайте предвид че към определени номера от държави членки на ЕС или A1 Group, които са с добавена стойност или специално тарифиране, също няма да има възможност да се направи пренасочване.

  Заплащане при направено пренасочване

  Номерът, който е активирал пренасочването, заплаща разговор за изходящо повикване към пренасочения телефон според тарифите на използвания абонаментен план. Ако има включени безплатни минути в тарифният си план, се черпи от тях.

  Начини на таксуване на услугата в роуминг, според вида пренасочване

  Условно (при сигнал „Заето”, при липса на отговор, при липса на покритие или когато телефонът е изключен). В този случай номерът в роуминг, приемащ повикване заплаща веднъж за входящо повикване по тарифите на А1 и втори път за изходящо - по тарифите на оператора, в чиято мрежа се намира.

  Безусловно (всяко обаждане се пренасочва, дори когато телефонът е включен). Заплаща се за изходящо повикване към номера, към който е извършено пренасочването. Например, ако са прехвърлени всички входящи повиквания към номер на А1 в България, ще се заплаща единствено национален разговор, според условията на абонаментния план.

  Активиране, проверка и деактивиране на пренасочване

  Активирането на различните видове пренасочване се извършва чрез кратка парола, която директно се набира от телефона.