Проверка на покритие и статус на мрежата

Провери какво е покритието на мобиленaта мрежа за опреден адрес, като използваш търсене по адрес в картата ТУК.