Технически запитвания

Избери с какво е свързано твоето затруднение
SIM картата не се побира в устройството
Стъпка 1: Провери каква е големината на твоята SIM карта.
SIM картите, които се предоставят към момента са Трио SIM. Чипът може едновременно да бъде Стандартен, Микро или Нано, в зависимост от нуждите и апарата, в който трябва да се постави. Самата пластика представлява Нано чип с два допълнителни адаптера, така че да заеме големината на Микро и Стандартна SIM карта.
Стъпка 2: Провери с какъв формат SIM карта работи устройството, което използваш.
Стъпка 3: Постави адаптера или съответно го премахни, за да се получи необходимата големина на SIM картата и опитай да я поставиш отново в апарата.
Устройството няма сигнал
Стъпка 1: Провери поставена ли е правилно SIM картата. На слота за поставяне на SIM картата е обозначено как се поставя.
Стъпка 2: Рестартирай апарата и провери отново.
Стъпка 3: Опитай да поставиш SIM картата в друг апарат. Възможно е да имаш затруднение с мобилния телефон.
Ако затруднението е с апарата може да получиш съдействие на 1881 (обаждането се таксува 0,24 лв./мин с ДДС).
Ако затруднението продължава и след поставяне на SIM картата в друго устройство, най-вероятно картата е повредена и се налага смяна. Смяна на SIM може да бъде направена с обаждане на *88 или в А1 магазин.
Изписва ми блокиран PIN/PUK

При въведени три грешни PIN код-а, устройството се блокира и е необходимо въвеждането на PUK код.

Стъпка 1: Провери твоя PUK код от пластиката, с която е получена SIM картата. След въвеждане на PUK, може да създадеш твоя нов PIN код, след което картата се отблокира.
Стъпка 2: Ако не пазиш пластиката на своята SIM карта, PUK кода може да бъде проверен през Моят А1 отSIM настройки:
Влез в Моят А1 > в раздел Моите услуги > Избор на номер > SIM настройки > PUK код.

Предоставянето на PUK кода се таксува 3,90 лв. с ДДС. Сумата се начислява към текущата сметка на номера, за който е предоставен PUK кода.

Стъпка 3: Въведи получения PUK код и отблокирай своята SIM карта. След въвеждане на 8- цифрения PUK код се изписва съобщение на екрана на апарата за създаване на нов PIN код. Новият PIN код трябва да бъде различен от 0000. След създаването му SIM карта се регистрира в мрежата и могат да бъдат използвани услугите на А1.
Съобщение за грешка на SIM

Ако SIM картата е поставена в апарата, но се изписа грешка: Няма SIM карта/Постави SIM карта/Грешна SIM карта/Само спешни обаждания:

Стъпка 1: Рестартирай апарата и опитай отново.
Стъпка 2: Провери дали SIM картата е поставена правилно. На слота за поставяне на SIM картата е обозначено как се поставя.
Стъпка 3: Опитай да поставиш SIM картата в друг апарат. Възможно е да имаш затруднение с мобилния телефон. Ако няма промяна и след поставяне в друго устройство, най-вероятно картата е повредена и се налага смяна в офис на А1.
Ако затруднението е с апарата може да получиш съдействие на 1881 (обаждането се таксува 0,24 лв./мин с ДДС).
Ако затруднението продължава и след поставяне на SIM картата в друго устройство, най-вероятно картата е повредена и се налага смяна. Смяна на SIM може да бъде направена с обаждане на *88 или в А1 магазин.