Nagra DTS3460 - Информация, функции и настройки на услугата

Стъпки за пренастройка на цифров приемник

Стъпка 1: Натисни бутон „Menu” от дистанционното на приемника, маркирай „Инсталация“ и натисни бутон ОК