Търсене
A1 logo

Информация и настройки на мобилните данни

При по голямата част от устройствата закупени от А1 не се въвеждат допълнителни настройки за използване на мобилен интернет. След поставяне на SIM картата на А1 и включване на мобилните данни, можеш да използваш директно услугата.

Ако това не се случи автоматично или използваш апарат, който не е закупен от А1, ще е необходимо да го настроиш допълнително чрез инсталиране на автоматични настройки или въвеждане на ръчни настройки. За да ти помогнем да настроиш мобилния интернет на твоя нов апарат следвай стъпките ТУК.