Търсене
A1 logo

Технически запитвания

При затруднение с достъпа до интернет само при използване на конкретно приложение, а останалите са активни, най вероятно е зададено ограничение в настройките на апарата.

Провери дали е разрешено използването на мобилни данни за даденото приложение.