Търсене
A1 logo

Фактури

Често задавани въпроси

Какво ще виждам в първата си фактура за нова услуга, ако преди това не съм ползвал услугите на А1?

При сключване на договор за нова услуга, се съгласяваш с нейното използване срещу определена месечна такса. Посочената такса в приложението, което си получил, е за пълен месец. Новата услуга започва да се използва веднага или след инсталация. Когато получиш първата си фактура, тя ще съдържа такса за периода от активацията/инсталацията на услугата до края на таксуващия период. Тази първа такса е пропорционална на база брой дни на ползване и е за изминалия период. Освен нея, ще имаш и една пълна такса, за следващ отчетен период, тъй като месечните такси (освен първата, частична), се предплащат. Начислява се и еднократна такса за свързване към мрежата, както и потребление, ако има такова. Ако към услугата, която ползваш от А1, са заявени допълнителни приемници, пакети за ТВ, екстри за интернет/разговори/SMS, то същото правило ще важи и за тях.

Каква месечна такса ще ми бъде начислена и какви отстъпки ще ползвам, ако направя смяна на тарифен план, който влиза в сила веднага?

Когато новият тарифен план се промени веднага, започваш да ползваш отстъпките по него, които са пропорционални на дните, които остават до края на таксуващия период. Когато фактурата излезе, ще съдържа следните елементи:
 • Месечна такса за новия тарифен план за периода от активацията му до датата на излизане на настоящата фактура.
 • Пълна месечна такса на новия тарифен план за следващ отчетен период.
 • Приспадане на сума със знак минус – пропрорционалната месечна такса на стария тарифен план за периода от влизане в сила на новия договор до края на таксуващия период, (тъй като пълната месечна такса на стария план вече е предплатена в предишната фактура, но не е използван пълния период след влизане в сила на новия договор. Във фактурата ще бъде отразена като „Отстъпка от месечна такса“.
 • Как мога да разбера кои услуги се включват в пакета, който ползвам?

  На първа страница на фактурата може да провериш услугите, които са включени в нея, както и техните номера.

  Каква месечна такса ще ми бъде начислена и какви отстъпки ще ползвам, ако направя смяна на тарифен план, който ще влезе в сила от следващия таксуващ период?

  Когато новият тарифен план се промени от началото на таксуващия период, започваш да ползваш отстъпките по него от съответната дата. Няколко дни след тази дата ще излезе фактура, която ще съдържа:
 • Пълна месечна такса на новия тарифен план за следващ отчетен период (защото се предплаща).
 • Потребление от предишен отчетен период, спрямо стария план.
 • Защо в първата ми месечна фактура е отбелязан целият отчетен период, а реално аз сключих договор няколко дни след посочената начална дата на този период?

  Всяка услуга, която А1 предлага, има точно определен таксуващ период, видим във всяка една фактура. Когато се закупува нова услуга, и съответно не е ползвана за целият отчетен период, се заплаща частична такса. Конкретният период, за който се плаща тази такса, е упоменат в Приложение (А), раздел Такси.

  Какви фактури се издават при смяна на потребител и какво съдържат те?

  След направeнa смяна на потребител, на датата на която излизат фактурите, ще има две такива - една за стария и една за новия потребител. Фактурата на стария потребител съдържа потреблението до датата, на която е извършена смяната и реално е ползвана услугата. Ще има и възстановена част от месечната такса, която е била предплатена в пълен размер в предходната фактура. Новият потребител ще получи фактура, която съдържа частична месечна такса и потребление от датата на смяната до края на таксуващия период, както и пълна месечна такса за следващ период (Месечната абонаментна такса винаги е с предплащане).

  Как мога да заявя фактура на хартиен носител?

  Фактура на хартиен носител може да бъде заявена от титуляря по договора във всеки А1 магазин. Необходимо е да попълни Заявление-декларация за получаване на хартиена фактура, в която да посочи адрес, на който да изпращаме фактурите.

  Как мога да се абонирам (да заявя) получаване на Детайлна справка (Приложение Б) на хартиен носител?

  Детайлна справка на хартиен носител може да бъде заявена от титуляря по договора във всеки А1 магазин или с обаждане на *88/123, ако има активиран Код за сигурност. Трябва да се има предвид, че услугата се заплаща 1,99 лв. с ДДС на месец. След активация на Детайлна справка, тя ще се изпраща като допълнително приложение към месечната ти фактура на заявения от теб адрес. Имаш възможност да провериш безплатно Детайлна справка (Приложение Б) до 6 месеца назад на сайта ни A1.bg след направена регистрация.

  Как мога да заявя Детайлна справка (Приложение Б) на хартиен носител за минал месец (период)?

  Детайлна справка на хартиен носител може да бъде заявена по следните начини:
 • В А1 магазин след попълване на заявление от титуляря по договора. В заявлението се посочва точен адрес или e-mail, на който да бъде изпратена справката.
 • С обаждане на *88/088123 и предоставяне на Код за сигурност. Справката за посочения месец се изпраща на адрес за получаване на фактури.
 • Уточнение: Може да заявиш Детайлна справка за период от 6 месеца назад. Услугата се заплаща спрямо ценовата листа на А1.

  Къде мога да проверя какви са допълнителните ми такси, които не са част от тарифния ми план, но ползвам съответните услуги срещу тях?

  Намират се на първа страница в колона Други такси, сумирани на ниво номер. В Приложение А са в секция Такси, като може да се видят и съответните им отстъпки, ако има такива.

  Защо за определени допълнителни пакети, които активирам плащам пълна такса във фактурата ми, а за други не?

  Пакетите които А1 предлага са еднократни и подновяващи се. При еднократните пакети таксата винаги се плаща в пълен размер, независимо на кое число от отчетният период сa закупени. Отстъпките за тях са в пълен размер. При подновяващите се пакети, таксата се заплаща за дните на ползване. Отстъпките също са съобразно дните на ползване, включително и за пълен отчетен период.

  Какво означава "Задължения към предходна фактура"?

  Означава, че към момента на излизане на конкретната фактура има неплатени задължения на посочената стойност. Те са с включено ДДС. Възможно е също така да си ги заплатил междувременно, но това да е станало след изготвянето на фактурата. Уверяваме те, че в този случай, те не се считат за дължими отново и ти благодарим за разбирането.

  Къде във фактурата мога да видя общата такса за пакетната услуга, която ползвам?

  На първа страница на данъчната фактура, при реда на пакетната услуга, в колона Такси по тарифен план.

  Какво е "Задължение към трети страни"?

  Това са SMS-и за дарения и други, които не се облагат с ДДС. Това са такси и начисления за ползвани услуги от трета страна, чиито услуги се предлагат от А1 – дарения, игри и др. Срокът за плащане на документа „Задължения към трети страни“ съвпада с този на месечната ти фактура. Задълженията към трети страни е необходимо да се заплащат едновременно с фактурата.

  Какво е "активационна такса"?

  Активационната такса се прилага еднократно при закупуване на нова мобилна или фиксирана услуга за включване към мрежата.

  Какво е "такса инженерно посещение"?

  Такса инженерно посещение се начислява във всички случаи, когато се налага посещение при клиент по негова заявка/желание. Таксата за инженерно посещение е 19,99 лв. с ДДС.

  Какво трябва да заплатя при сключване на нов договор за нова услуга?

  Ако сключваш договора в А1 магазин, не се изисква заплащане в момента на неговото подписване. Всички задължения се начисляват в първа фактура. Ако закупуваш устройство в брой или на изплащане, то следва да заплатиш неговата стойност или първоначална вноска.

  Ако сключваш договора през електронния ни магазин, не се не се изисква заплащане в момента на неговото подписване при получаване на документите. Всички задължения се начисляват в първа фактура. Ако закупуваш устройство в брой или на изплащане, то следва да заплатиш неговата стойност или първоначална вноска, ако си избрал опция за плащане с карта. В случай, че си избрал наложен платеж, сумата за устройството или първоначална вноска, ако е закупено на изплащане, се плаща на куриера в момента на доставката.

  Ако сключваш договора чрез продажба по телефона, не се не се изисква заплащане в момента на неговото подписване при получаване на документите. Всички задължения се начисляват в първа фактура. Ако закупуваш устройство в брой или на изплащане, то следва да заплатиш неговата стойност или първоначална вноска в срок от 14 дни от датата на сключване на договора.

  Къде мога да проверя детайлната си разпечатка?

  Можеш да провериш детайлна разпечатка в регистрация в Моят А1 в www.a1.bg. Детайлната разпечатка в сайта е безплатна и се вижда във фактурите до 6 месеца назад.

  Проверката на детайлната разпечатка можеш да направиш по следния начин:

 • Къде мога да проверя колко вноски ми остават за устройството, което изплащам?

  При закупено устройство, на изплащане всеки месец в твоята фактура ще бъде включена вноска до неговото изплащане.

  Може да проверяваш за оставащи вноски и детайли за закупено устройство на изплащане през:

 • Имам две услуги на мое име, които излизат в обща фактура. Мога ли да ги разделя?

  При налични няколко услуги, които излизат към една обща фактура, можеш да заявиш отделянето им в различни фактури. Начислява се еднократна такса - 12 лв. с ДДС за отделяне на услугата и създаване на отделна фактура/договор. Допълнителна информация може да видиш тук.

  Ако услугата ми е спряна поради неплатена фактура, след заплащането й, ще ми бъде ли начислена допълнителна наказателна такса за просрочие?

  След заплащане на просрочени задължения в следващата фактура се начислява такса "Повторно включване" - 3,49 лв. с ДДС, за всяка една мобилна и фиксирана услуга.

  Днес получих SMS известие, че имам излязла фактура. До кога трябва да направя плащане?

  Срокът за заплащане на фактурата е 15 дни след издаването ѝ.

  Временно си активирах услугата до кога точно ще са ми активни услугите, преди отново да ми ги спрете?

  До 23:59 ч. на 5-тия ден от спирането на услуги. (Пример: Активацията на услугата е заявена на 2рия ден от спирането на услугите, което значи, че ще може да се ползва още 4 дни).

  Във фактурата си виждам две такси: една за 2,99/5,99лв. и една от 3,49лв. Защо имам 2 такси?

  Таксата от 2,99лв. (за единична услуга) /5,99 лв. (за пакетна услуга) е за услугата “Временно активиране” и се дължи за възможността да се ползва фиксираната услуга временно за до 5 дни от датата на спиране, докато все още не е заплатена просрочената фактура. Тя е самостоятелна услуга и затова е с отделна такса, посочена в предложението да се възползвате от нея. Таксата от 3,49 лв., спрямо ценоразписа на А1, се начислява за повторно включване/възстановяване на достъпа до мрежата на услуги, спрени поради неплатена в срок фактура.

  Използвам Сателитна телевизия с Net Box, мога ли да си активирам временно услугите?

  Може да се възползваш от временно активиране само за телевизията срещу такса от 2,99лв. Услуга Сателитна телевизия може да се активира временно само с обаждане на *88 или 088123.

  Защо до момента съм удължавал интернета и телевизията и не съм имал такса, а сега ме карате да заплащам 5,99 лв.?

  Направихме временното активиране за по-дълъг период- 5 дни и това е таксата, която се заплаща са този вид услуга. Ако не желаеш да я заплащаш, а искаш да използваш фиксираните си услуги, може да заплатиш просрочената фактура, за да се възстановят услугите. Всички начини на плащане може да намериш тук.

  Прекратих си договора с едномесечно предизвестие, а сте ми начислили цяла такса във фактурата без реално да съм ползвал услугата цял месец. Как ще ме компенсирате?

  След прекратяване на договор за услуга с едномесечно предизвестие, се издава последна месечна фактура в края на отчетния период. В тази фактура се възстановява стойността от месечната такса за времето, през което услугата вече не е била активна в мрежата на А1. Ще бъде включено потребление или ползвани допълнителни услуги до датата на прекратяване на договора.
  Управлявай свободно услугите си през Моят А1
  Виж повече
  Телефонът ти е портфейл с А1 Wallet
  Виж повече
  А1 Кредитна карта - за нещата, които не могат да чакат до заплата
  Виж повече
  Управлявай сигурността на децата си онлайн
  Виж повече