Търсене
A1 logo

Мобилна услуга с договор

Мобилните услуги с абонамент са обвързани с договор, който по избор на клиента може да е със срок от 1 или 2 години. Според избрания тарифен план, всеки месец на определена отчетна дата, номерът получава отстъпките, посочени в договора.

Информация за моя план
Може да провериш всички детайли на твоя абонаментен план, като отстъпки, отчетна дата, номер и срок на договора през:
 • Проверка на текущо потребление
  Във всеки един момент може да бъде правена справка за изразходените и оставащи отстъпки по тарифен план - минути, SMS и MB мобилен интернет, както и на натрупаната текуща сметка по следните начини:
 • Потреблението не се отразява веднага в текущата сметка, а на определен интервал от време.

  Всяка услуга има определена конкретна сума /кредитен лимит/, в рамките на която клиентите имат възможност да ползват предоставените от А1 услуги. При достигане на кредитния лимит, се спират изходящите услуги (обаждания, смс-и и интернет) на номера.

  Повторна активация на услугата след спиране за надвишен кретен лимит:

 • Ако все още не е приключил таксуващия период, е необходимо да се подаде заявка за увеличаване на кредитния лимит с обаждане на *88 или в А1 офис или да се внесе гаранционна сума като депозит в офис на А1, след което се активира повторно услугата.
 • Ако е приключил таксуващия период и има излязла фактура, за да се активира повторно услугата е необходимо да се заплати фактурата.
 • Проверка на фактура

  До 5 дни след края на отчетния период се издава месечна фактура, съдържаща всички такси, определени по договор, потребление за изминалия месец и допълнителни такси за екстри (допълнителни пакети) и други ползвани услуги за периода. Месечната фактура има 14-дневен срок за плащане.

  Повече информация за месечната фактура и начините на плащане може да се провери в секция Фактури.

  Заявяване на нов договор или преподписване на текущ
  Можеш да промениш своя тарифен план при следните условия:
 • Ако до края на твоя договор остават повече от 3 месеца, можеш да преминеш на нов тарифен план с равна или по-висока месечна такса.

 • Ако до края на твоя договор остават по-малко от 3 месеца, можеш да преминеш на нов тарифен план с по-ниска, равна или по-висока месечна такса.

 • Промяна на текущия тарифен план или заявяване на нов можеш да направиш през:
 • През страницата на А1.bg

 • В магазин на А1

 • С обаждане на *88 или +35988123

 • Можеш да закупиш ново устройство онлайн, обвързано с абонаментен план с преференциални условия, в Онлайн магазина на А1.

  Международни разговори

  Международни повиквания и съобщения са изходящите обаждания и съобщения от мобилен или домашен телефон на потребител, който се намира на територията на България, към фиксиран или мобилен номер в чужбина, чийто номер не е на български оператор (с различен от +359 международен телефонен код).

  Ако в месечната абонаментна такса на даден тарифен план има включени минути за международни повиквания и международни SMS съобщения, то те важат, само когато потребителят се намира в България и осъществява повиквания или изпраща съобщения към чужди номера извън България. Международен разговор е и, когато от български номер се избира международен номер на клиент, който роумира в България (пример: клиент на А1 избира немски номер на човек, който в момента е в България и ползва немската си карта).

  Подробна информация за таксуването на разговори и съобщения към различните държави може да бъде разгледана на А1.bg.

  С описаните примери, лесно може да направиш разлика кое обаждане е международно:

 • Абонат с български номер се намира в България и набира немски номер – международно обаждане.
 • Абонат с български номер се намира в България и набира друг български номер, който е момента е в чужбина – това е национален разговор за набиращия и входящо повикване в роуминг за другия абонат.
 • Абонат с български номер се намира в чужбина и набира други номер (независимо български или международни) – това е изходящ разговор в роуминг.