Мобилна услуга с предплатена карта

Всяка предплатена карта може да ползва допълнителни пакети за мобилен интернет МВ, SMS или минути. За целта е необходимо да има наличност по предплатената карта.

Допълнителни пакети
Видове допълнителни пакети

Пакетите са няколко вида - за мобилен интернет, SMS, минути или комбинирани, които включват и трите типа. Те са валидни за определен период от време и, ако не се изразходят след изтичане на този период, се губят.

При активен допълнителен пакет за MB, е необходимо в баланса на предплатената карта има минимална наличност от 0,30 лв. с ДДС, за да може да се направи интернет сесия.

Активиране на допълнителен пакет
Допълнителните пакети могат да бъдат активирани и деактивирани през: