Управление и услуги на SIM картата

В Моят А1, от меню SIM настройки могат да бъдат управлявани (активирани и деактивирани) по всяко време услугите на твоята SIM карта. Част от тях са активни по подразбиране.

Тези услуги могат се проверяват и управляват чрез:

 • Проверка на PUK код

  Проверката на PUK код се заплаща 3,90 лв. с ДДС.

 • За картите на договор, сумата се начислява към текуща сметка и се заплаща в следващата фактура. За да получиш PUK код, SIM картата ти трябва да бъде активна.
 • При предплатените карти, сумата за PUK код се удържа автоматично от текущия баланс. Необходимо е да има минимум 3,90 лв. като наличност към момента на проверката
 • PUK кодът е 8-цифрен код за отблокиране на картата, при 3 пъти въведен грешен PIN код. Всеки клиент получава своя индивидуален PUK код, който е записан на задната част на пластиката на SIM картата, при нейното закупуване.
  Важно: Моля да се има предвид, че при 10 пъти грешно въведен ПУК код картата става неактивна и ще е необходимо да се подмени с нова в А1 магазин.
  PUK кодът може да бъде проверен през:

  Мобилното приложение Моят А1

  Стъпка 1: Влез в регистрацията си в Моят А1

  Раздела Моят А1 на A1.bg

  Стъпка 1: Влез в регистрацията си в Моят А1

  През автоматично меню на *88 или +35988123

  Избери *88 или +35988123
 • От автоматичното меню избери Опция 3: За мобилни услуги, роуминг, настройки, екстри

 • След това избери Опция 1: За открадната или загубена карта или за получаване на PUK код

 • Отново избери Опция 1: За получаване на PUK код

 • Гласова поща

  Активация и деактивация на услугата

  Услугата Гласова поща може да се добави или премахне по следните начини:

 • През Моят А1:

 • Раздела Моят А1 на A1.bg: Моите услуги > Избор на номер > SIM настройки
 • Мобилно приложение Моят А1: Услуги > SIM настройки
 • Срещу услугата Гласова поща има радио бутон, зеленият цвят показва, че услугата е включена, a сивият, че е изключена. Чрез преместване на бутона се променя статуса на услугата.
 • Чрез автоматичното гласово меню на *88/+35988123:

 • За мобилна услуга с договор избери последователно: 3 за мобилни услуги > 3 за технически въпроси > 2 за гласова поща > 1 за активация или 2 за деактивация
 • За мобилна услуга с предплатена карта избери последователно: 3 за гласова поща, СиП и други > 1 - за гласова поща > 1 за активация или 2 за деактивация
 • Обща информация за услугата

 • Използването на услуга Гласова поща е безплатно. Всяка активация и деактивация на услугата не се заплаща;
 • Ако услугата не се ползва повече от 3 месеца, се деактивира автоматично;
 • Номерът за гласова поща, на който може да се прослушат съобщенията е 131;
 • Гласовата поща може да съхранява непрослушани съобщения до 5 дни, а прослушаните съобщения се съхраняват до 48 часа, след изтичането се изтриват автоматично;
 • Гласовата поща има възможност да съхрани до 99 гласови съобщения;
 • Съобщението, което можеш да оставиш в гласовата поща е с продължителност до 3 минути;
 • Винаги когато получиш съобщение в Гласовата си поща, получаваш безплатна SMS нотификация;
 • Гласовата поща е включена в услугите по подразбиране при първа активация на SIM картата и при всяко преподписване на договора.
 • Използване на услугата в роуминг:

 • Услугата е безплатна в роуминг;
 • В роуминг можеш да получаваш съобщения в гласовата си поща само когато телефонът е изключен. След като го включиш ще получиш SMS нотификация за оставено съобщение в гласовата поща;
 • Прослушване на гласовата поща в роуминг се извършва с набиране на номер +35988131;
 • Ако при набиране на номер +35988131 в роуминг чуваш съобщение, че номерът е грешен или недостъпен, това означава, че си свързан към оператор, който не поддържа тази услуга.
 • Семейство и приятели/ Любим номер

  Услугата Семейство и приятели дава възможност да разговаряш неограничено с определени от теб номера от мрежата на А1. Броят на номерата зависи от тарифния план, допълнителен пакет и/или екстра, които ползваш.

  Условия за въвеждане и промяна на номера в Семейство и приятели/ Любим номер

  Номерата в групата Семейство и приятели и Любом номер могат да бъдат само номера от мрежата на A1 и не могат да бъдат номера с добавена стойност, Гласова поща или 123.

  Клиентите на А1 предплатена карта могат да използват услугата Семейство и приятели, ако ползват А1 предплатена карта 4Kids, тарифен план Фамилия, Универсален, Универсален плюс, Classic, Party.

  Активирането на услугата и въвеждането на първоначалните номера в групата Семейство и приятели е безплатно. Всяка последваща промяна на номер се заплаща.

 • Ако си клиент на мобилна услуга с договор, промяната струва 0,60 лв. с ДДС и се начислява автоматично към следващата ти месечна фактура.

 • Ако си клиент на предплатена карта, промяната струва 1 лв. с ДДС и таксата се приспада автоматично от баланса на твоята карта. За да направиш промяна, е необходимо да имаш наличност в баланса минимум 1,00 лв.

 • Първият избор на Любим номер е безплатен, всяка следваща промяна се таксува по 2,90 лв. с ДДС. Номерът може да бъде променян веднъж месечно.

 • Използване на услугата в роуминг

  Услугата НЕ е достъпна в роуминг. Безплатните минути към номерата от групата Семейство и приятели и Любим номер са валидни само на територията на страната.

  Въвеждане и промяна на номера в Семейство и приятели/Любим номер

  Можеш да въвеждаш и променяш твоите номера в Семейство и приятели и Любим номер по един от следните начини:

 • Видео разговор

  За провеждането на видео разговор е необходимо и двамата участници да са с активирана услугата за видео разговор, да са в зона с 3G покритие или по-високо, да разполагат с мобилни апарати, поддържащи 3G и самите телефони да поддържат услугата.

  Активирането на услугата Видео разговор е безплатно. Заплаща се само провеждане на видео обаждане на минута според Ценовата листа на А1. Услугата може да се ползва и в роуминг.

  Пропуснати обаждания

  Когато включиш телефона си или вече си в в зона с обхват, А1 ще те информира безплатно чрез SMS за всички пропуснати обаждания за времето, в което връзката с теб не е била възможна.

  Ще получиш SMS за всяко пропуснато обаждане. Като подател ще виждаш номера, който те е търсил, а ако той е записан в телефонния указател на апарата – ще видиш неговото име.

  Ако си пропуснал повече от 3 обаждания от различни номера, ще получиш SMS с общия брой на пропуснатите обаждания, номерата, от които те са направени, брой повиквания от отделен номер, дата и час на последното обаждане за всеки номер.

  Условия:

 • Услугата Пропуснати обаждания се активира автоматично за всички А1 абонати и е безплатна – условието важи и в роуминг.
 • Услугата не може да се ползва при наличие на активна Extra SIM карта.
 • Услугата „Пропуснати обаждания” съхранява до 20 номера. При пропуснати обаждания от над 20 номера, се съхраняват последните 20 в хронологичен ред.
 • Номерата, от които са извършени последните повиквания, се изписват първи.
 • Възможни обаждания

  Ако си търсил някого, но не си успял да се свържеш поради липса на обхват или изключен телефон, ще получиш SMS, веднага щом търсеният от теб номер е в обхват или включи телефона си.

  Условия:

 • Възможни обаждания е безплатна услуга и се активира автоматично за всички А1 абонати. Услугата се ползва безплатно и в роуминг.
 • SMS известията за Възможни обаждания включват само номера от мрежата на А1.
 • SMS известие се изпраща до 12 часа от позвъняването.
 • Ако си активирал пренасочване за своя номер, няма да получаваш известия за „Възможни обаждания”.
 • Забрана за презареждане на А1 предплатена услуга

  Забрана, която се активира само на карти с договор. При активиране на тази услуга се забранява презареждане на предплатени карти от сметката на конкретната карта на договор през 1616, в автоматичното меню, през сайта или мобилното приложение.

  Скриване на номера (CLIR)

  Услуга, която е необходима, за да може при изходящо обаждане номерът на избиращия да е скрит за отсрещния абонат. Услугата се активира на SIM картата. Скриването на номера се осъществява през настройките на мобилния апарат или с избиране на кратка парола #31# преди мобилния номер.

  Номерът се избира от клавиатурата на апарата в следния формат:

  #31#0XXXXXXXXX (зелена слушалка)

  Изчакване на повикване

  Услугата дава възможност на всеки, който е зает в повикване, да бъде предупреден по време на разговора за наличието на ново входящо обаждане. В последствие може да избере между следните възможности:

 • Да запази текущото повикване и да отговори на новото повикване
 • Да прекъсне текущото и да се отговори на новото повикване
 • Да откаже новото повикване
 • Да игнорира предупреждението
 • Задържане на повикване
  Услугата дава възможност на всеки, който е зает в повикване, независимо дали е търсещ или търсен, да може да остави активния разговор на задържане и да приеме или извърши друго повикване. Клиентът може да се избира между следните опции:
 • Да прекъсне едното и да продължи с другото повикване
 • Да превключва многократно между двете повиквания
 • Конферентна връзка

  Възможност за осъществяване на едновременна комуникация между 6 номера. Номерата могат да бъдат мобилни и фиксирани. Конферентната връзка се състои от един инициатор и до 5 участници. При осъществяване на конферентен разговор, инициаторът се тарифира за всички разговори, които е инициирал. В случай че клиентът разполага с безплатни минути в тарифния си план, разговорът се тарифира спрямо условията на тарифния план и в случай, че има безплатни минути включени в пакета, то първо ще бъдат изчерпвани минутите, след което ще бъде тарифиран спрямо тарифния план (цена на минута разговор)

  Смяна на номер и номер по избор

  При желание да се направи смяна на съществуващ номер, цената на услугата е 24.00 лв. с ДДС, при желание да се избере и номер по избор, при нова услуга или при смяна на номер, цената е 36,00 лв. с ДДС.

  *Всеки избран номер, който не е в рамките за критерии за платинен, златен и сребърен номер (за тези категории цената друга).

  ** Таксата за платинен, златен и сребърен номер е различна. Отразена е в ценовата листа на А1.