Търсене
A1 logo

Новини

ОКТ
19
2020
Пътувай по-сигурно със Застраховка "Пътуване в чужбина" от А1

От 16 октомври клиентите на А1, които обичат да пътуват в чужбина, могат да го направят по-сигурно и спокойно. А1 започва предлагането на застраховка "Пътуване в чужбина". Без месечна такса, автоматична активация и деактивация, съответно при напускане и влизане в страната, плащане само за дните на престой в чужбина - това са само малка част от удобствата на услугата.

Какво получавате с А1 Застраховка „ Пътуване в чужбина“?

  • Медицинско покритие до 200 000 лв. за целия свят, с изключение на САЩ, Канада и държави и територии от Карибския регион;
  • Сигурност, защита и разнообразие от покрити рискове;
  • Получаване на навременна специализирана медицинска помощ при престой в чужбина;
  • 24/7 асистент при настъпване на застрахователно събитие.
Застраховката се предлага в два варианта: индивидуален план (за 1 лице до 70 години) и семеен план (за максимум 2-ма възрастни до 70 години и 3 деца до 18 години), съответна на цена от 2,99 лв. и 8,99 лв. на ден.

Какви са условията за ползване?

  • Договорът за застраховка се сключва за неопределен срок, като действието му зависи от срока на Договора за мобилна гласова услуга.
  • Максимална продължителност на едно пътуването в чужбина е 90 последователни дни. След изтичането им покритието се прекратява и клиентът се уведомява със SMS.
  • Застрахователното покритие се активира автоматично при напускане на страната и регистриране на мобилния апарат на клиента в мрежата на чужд оператор, за което застрахованото лице получава уведомителен SMS. Покритието може да бъде прекратено чрез SMS до 5 часа от активацията или автоматично след връщане в България и регистриране на апарата в мрежата на А1 България.
  • Договорът може да се прекрати по всяко време от страна на клиента, без посочване на причина с едномесечно писмено предизвестие.
Заявете своята Застраховка "Пътуване в чужбина" още днес във всеки магазин на А1.