Търсене
A1 logo

Подходящ план за твоята дестинация

Спрямо държавата, в която си или до която предстои да пътуваш, тук можеш да намериш информация за най-подходящия роуминг план или пакет за нея.

Държави от Европейския съюз (ЕС) или Европейска икономическа зона (ЕИЗ)
При пътуване в държави от ЕС или ЕИЗ за избора на подходящ роуминг план или пакет, от основнo значение е ползваният мобилен план в България и включените към него отстъпки за разговори, SMS и MB мобилен интернет.
В случай, че роуминг услугата не е била деактивирана или променяна, към всички карти с договор по подразбиране е активиран Hационалният роуминг план.
 • Ако разполагаш с достатъчно отстъпки към твоя тарифен план, Националният роуминг план е най - подходящ за държави от ЕС/ЕИЗ;
 • Ако отстъпките, с които разполагаш не са достатъчни, за да избегнеш допълнително таксуване можеш да активираш дневен роуминг пакет - А1 Travel Unlimited;
 • Ако е активиран различен от предложените, съветваме да се премине на един от тях.
 • Списък на държавите

  Австрия

  Белгия

  Великобритания

  Германия

  Гибралтар

  Гърция

  Дания

  Естония

  Испания

  Ирландия

  Исландия

  Италия

  Кипър

  Латвия

  Литва

  Лихтенщайн

  Люксембург

  Малта

  Полша

  Португалия

  Реюнион

  Румъния

  Словакия

  Словения

  Унгария

  Финландия

  Франция

  Холандия

  Хърватска

  Чехия

  Швеция

  Норвегия

  Карибски о-ви (Мартиника, Гваделупа, Френска Гвиана, Сен Бартелеми, Сен Мартен)

  Роуминг тарифен план

  Основният тарифен план за роуминг определя цените на потреблението извън границите на България за разговори, SMS и мобилни данни.

 • Основните роуминг тарифни планове са: Национални условия за Роуминг в ЕС / ЕИЗ и A1 WORLD TRAVELLER.
 • Активен може да бъде само един основен тарифен план.
 • Роуминг тарифният план може да бъде променян веднъж на ден.
 • Основният тарифен план по подразбиране е Национални условия за Роуминг в ЕС/ЕИЗ.
 • Национални условия за Роуминг в ЕС/ЕИЗ

  Национални условия в Роуминг е стандартна роуминг тарифа, с която се ползват включените минути за национални разговори и SMS към ползвания тарифен план. След изразходването им, таксуването остава същото като таксуването в България, без допълнително заплащане и в случай, че не е нарушена Политиката за справедливо ползване. Мобилният интернет черпи от включените в тарифния план МВ и след изчерпването им или, ако няма включени такива, цената се формира съгласно посочената в тарифния план.

  A1 World Traveller

  А1 World Traveller дава възможност за разговори, в целия свят, на атрактивни цени за изходящи и входящи повиквания, без месечна такса. Активацията на А1 WORLD TRAVELLER е безплатна и достъпна за всеки абонат.

  Дневни роуминг пакети

  Дневният роуминг пакет включва специални роуминг условия за разговори, SMS и MB за определени държави.

 • Дневен пакет се активира единствено като допълнителен пакет към избран основен роуминг тарифен план. Промяната на основния роуминг тарифен план, извършена при активен дневен пакет не води до автоматичното му деактивиране.
 • Дневният роуминг пакет е с по-висок приоритет от основния роуминг тарифен план в държавите, включващи се в неговия обхват.
 • Дневен роуминг пакет е: A1 Travel Unlimited
 • На един и същ номер не може да има активация и последваща де-активация на дневен роуминг пакет в рамките на един ден.

 • A1 Travel Unlimited

  A1 Travel Unlimited е дневен роуминг пакет с включени специални условия и отстъпки за роуминг (минути, SMS и MB) в държави от ЕС/ЕИЗ, Турция, Сърбия и Македония.

 • Дневната такса е дължима единствено при генерирано потребление (входящ или изходящ разговор, изпратено кратко съобщение или ползван мобилен интернет). В противен случай - таксата не е дължима.
 • Абонат може да активира до 10 допълнителни пакета за деня.
 • Отстъпките в пакета са валидни до 23:59 часа българско време и отпадат автоматично.
 • При изчерпване на дневната квота за MB, абонатите получават SMS нотификация с възможност за активация на нов дневен пакет.
 • Великобритания
  При пътуване във Великобритания, за избора на подходящ роуминг план или пакет от основнo значение е обемът на потреблението, което ще се генерира в тази страна:
 • При по-малък обем потребление, Националният роуминг план е най-подходящ;
 • При по-голямо потребление, можеш да активираш дневен роуминг пакет А1 Travel Unlimited;
 • Ако е активиран различен от предложените, съветваме да се премине на един от тях.
 • Национални условия за Роуминг в ЕС/ЕИЗ

  Национални условия в Роуминг е стандартна роуминг тарифа, с която се ползват специални цени за потребление във всички мрежи на Великобритания и страните от Западни Балкани, а в страните от ЕС/ЕИЗ се черпят от отстъпките по националния тарифен план в България.

 • Роуминг тарифният план може да бъде променян веднъж на ден.
 • Роуминг тарифният план няма дневна или месечна такса, заплаща се само генерираното потребление по съответните цени.
 • A1 Travel Unlimited

  A1 Travel Unlimited е дневен роуминг пакет с включени определен обем отстъпки за роуминг (минути, SMS и MB) в държави от ЕС/ЕИЗ, Великобритания, Турция, Сърбия и Македония.

 • Дневен пакет се активира единствено като допълнителен пакет към избран основен роуминг тарифен план. Промяната на основния роуминг тарифен план, извършена при активен дневен пакет не води до автоматичното му деактивиране.
 • Дневната такса е дължима единствено при генерирано потребление (входящ или изходящ разговор, изпратено кратко съобщение или ползван мобилен интернет). При липса на потребление, таксата не е дължима.
 • Включените в пакета отстъпки важат в рамките на деня до 23:59 ч. българско време, след което от 00:00 ч. са налични отново в пълния си обем.
 • Дневният роуминг пакет е с по-висок приоритет от основния роуминг тарифен план в държавите, включващи се в неговия обхват.
 • При изчерпване на дневната квота за MB, абонатите получават SMS нотификация с възможност за активация на нов дневен пакет.
 • Абонат може да активира до 10 допълнителни пакета за деня.
 • Активацията се извършва до 1 час след заявяване.
 • След активация на дневния пакет, той може да бъде деактивиран най-рано на следващия ден.
 • При заявена деактивация, отстъпките в пакета са валидни до 23:59 ч. българско време, след което отпадат.
 • A1 World Traveller

  А1 World Traveller е роуминг тарифен план, който дава възможност за атрактивни цени за изходящи и входящи повиквания в целия свят.

 • Роуминг тарифният план може да бъде променян веднъж на ден.
 • Роуминг тарифният план няма дневна или месечна такса, заплаща се само генерираното потребление по съответните цени.
 • Западни Балкани и Турция
  При пътуване в Турция, Сърбия и Македония за най- добри роуминг условия препоръчваме активирането на дневен роуминг пакет А1 Travel Unlimited или използването на Национални условия за Роуминг в ЕС/ЕИЗ.
  За Албания, Косово, Босна, Черна Гора за най- добри роуминг условия препоръчваме активирането на Национални условия за Роуминг в ЕС/ЕИЗ.
  Списък на държавите

  Албания

  Косово

  Босна и Херцеговина

  Турция

  Сърбия

  Северна Македония

  Черна гора

  Дневен роуминг пакет А1 Travel Unlimited

  A1 Travel Unlimited е дневен роуминг пакет с включени определен обем отстъпки за роуминг (минути, SMS и MB) във всички мрежи на държавите от ЕС/ЕИЗ, Великобритания, Турция, Сърбия и Македония.

 • Дневен пакет се активира единствено като допълнителен пакет към избран основен роуминг тарифен план. Промяната на основния роуминг тарифен план, извършена при активен дневен пакет не води до автоматичното му деактивиране.
 • Дневната такса е дължима единствено при генерирано потребление (входящ или изходящ разговор, изпратено кратко съобщение или ползван мобилен интернет). При липса на потребление, таксата не е дължима.
 • Включените в пакета отстъпки важат в рамките на деня до 23:59 ч. българско време, след което от 00:00 ч. са налични отново в пълния си обем.
 • Дневният роуминг пакет е с по-висок приоритет от основния роуминг тарифен план в държавите, включващи се в неговия обхват.
 • При изчерпване на дневната квота за MB, абонатите получават SMS нотификация с възможност за активация на нов дневен пакет.
 • Абонат може да активира до 10 допълнителни пакета за деня.
 • Активацията се извършва до 1 час след заявяване.
 • След активация на дневния пакет, той може да бъде деактивиран най-рано на следващия ден.
 • При заявена деактивация, отстъпките в пакета са валидни до 23:59 ч. българско време, след което отпадат.
 • Национални условия за Роуминг в ЕС/ЕИЗ

  Национални условия в Роуминг е стандартна роуминг тарифа, с която се ползват специални цени за потребление във всички мрежи на Великобритания и страните от Западни Балкани (Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Македония, Сърбия, Турция и Черна Гора).

 • Роуминг тарифният план може да бъде променян веднъж на ден.
 • Роуминг тарифният план няма дневна или месечна такса, заплаща се само генерираното потребление по съответните цени
 • A1 World Traveller

  А1 World Traveller е роуминг тарифен план, който дава възможност за атрактивни цени за изходящи и входящи повиквания в целия свят.

 • При активен роуминг план A1 World Traveller и заявен пакет A1 Travel Unlimited , приоритетно се ползват включените минути, SMS и МВ от A1 Travel Unlimited.
 • При пътуване в Турция, Сърбия или Северна Македония е валидна ценовата листа за Зона 2.

 • Роуминг тарифният план може да бъде променян веднъж на ден.
 • Роуминг тарифният план няма дневна или месечна такса, заплаща се само генерираното потребление по съответните цени.
 • САЩ (включващи o-в Нантъкет и Хавайски острови) и Канада
  При пътуване в САЩ и Канада за най-добри роуминг условия препоръчваме активирането на месечен роуминг пакет "A1 Travel Pack USA&Canada" или използването на основен роуминг план "А1 World Traveller".

  При активен роуминг план A1 World Traveller и заявен пакет A1 Travel Pack USA&Canada, приоритетно се ползват включените минути, SMS и МВ от A1 Travel Pack USA&Canada.

  Списък на държавите

  САЩ (включващи о-в Нантъкет и Хавайски острови)

  Канада

  Месечен роуминг пакет A1 Travel Pack USA&Canada

  А1 Travel Pack USA&Canada предлага до 600 минути за разговори, 600 SMS-а и 600 МВ за сърфиране в интернет

  Пакетът предлага различен брой включени минути, SMS и МВ, валидни само в препоръчителните мрежи на:

 • САЩ - AT&T*
 • Канада - Bell Mobility, Telus и Sasktel
 • *От началото на 2022 г., АТ&Т поетапно деактивира 2G и 3G мрежата си. По тази причина в някои райони не е възможно използването на гласови услуги и SMS. А1 работи активно по пускането на VoLTE роуминг, което ще направи достъпни гласовите услуги и SMS в 4G и 5G мрежите на АТ&T за клиенти, чиито устройства, поддържат услугата VoLTE.

 • Пакетите включват входящи повиквания в изброените мрежи, както и изходящи обаждания към България, САЩ и Канада.
 • Пакетите А1 Travel Pack USA&Canada могат да се активират с всички роуминг тарифни планове
 • Включените минути, SMS и МВ в пакета могат да бъдат използвани в рамките на един таксуващ период и остатъка не се прехвърлят за следващ.
 • Пакетът е валиден до неговото деактивиране
 • Месечната такса за Роуминг пакета се предплаща и в първата фактура се начисляват 2 такси (за първия и за текущия месец, ако пакета не се деактивира преди зануляване). Във всяка следваща фактура ще се начислява по една такса. Начислява се цялата цена на пакета независимо по кое време от цикъла на фактуриране се абонира клиентът.
 • Потреблението над включените в пакета минути (входящи и изходящи), SMS и МВ също се таксува, в зависимост от роуминг тарифния план.
 • При изходящо обаждане от AT&T САЩ, таксуването започва в момента на осъществяване на връзката, при положение, че от момента на получаване на сигнал „Свободно“ са изминали не повече от 30 секунди. В противен случай, таксуването започва след 30-та секунда от получаване на сигнал „Свободно“. В случай на нереализирана връзка, таксуването започва също от 30-та секунда от получаване на сигнал „Свободно“.
 • Роуминг план A1 World Traveller

  При активен роуминг план A1 World Traveller и заявен пакет A1 Travel Pack USA&Canada, приоритетно се ползват включените  минути, SMS и МВ от A1 Travel Pack USA&Canada.

  При пътуване в САЩ или Канада е валидна ценовата листа за Зона 3.

  Други държави
  При пътуване до държави, които не са част от ЕС/ ЕИЗ, Балканския полуостров, САЩ или Канада препоръчваме използването на A1 World Traveller роуминг тарифен план.
  Роуминг план A1 World Traveller

  А1 World Traveller е роуминг тарифен план, с който говориш свободно, в целия свят, на атрактивни цени за изходящи и входящи повиквания, без месечна такса.

  Провери и активирай роуминг услугата на твоя номер

  Роуминг услугата дава възможност да използваш мобилните си услуги в целия свят. При пътуване в чужбина е необходимо да провериш дали роумингът е активен на твоя номер.

  По изброените начини може да се провери дали роуминг услугата е активна или да се активира:

 • Действието по активация се осъществява до 1 час.
  Промяна на роуминг тарифен план

  Роуминг тарифни планове

  Национални условия за Роуминг в ЕС/ЕИЗ и A1 World Traveler

  По изброените начини може да бъде променен активния роуминг тарифен план:

 • Действието по активация се осъществява до 1 час.

  Важи за случаите, когато се активира алтернативен роуминг тарифен план, ако абонатът ползва Национални условия за Роуминг в ЕС/ЕИЗ към момента.

  Действието по деактивация се осъществява в 0:00ч. на следващия ден.

  Важи за случаите, когато абонат има активен алтернативен роуминг тарифен план и прави смяна към друг основен роуминг тарифен план (от A1 World Traveller към Национални условия в роуминг).

  Активиране и деактивиране на роуминг пакет

  Дневен роуминг пакет

  А1 Travel Unlimited
  и

  Месечен роуминг пакет

  А1 Travel Pack USA&Canada

  Активация/деактивация на роуминг пакет

 • Със SMS на кратък номер 1751 с "ОК" за активация и "STOP" за деактивация (А1 Travel Unlimited)
 • Със SMS на кратък номер (А1 Travel Pack USA&Canada)
  17591 за А1 Travel Pack USA&Canada 100 с текст “OK” за активация и "STOP" за деактивация17592 за А1 Travel Pack USA&Canada 300 с текст “OK” за активация и "STOP" за деактивация17593 за А1 Travel Pack USA&Canada 600 с текст “OK” за активация и "STOP" за деактивация
 • Действието по активация се осъществява до 1 час.
  Действието по деактивация се осъществява в 0:00ч. на следващия ден.
  А1 Застраховка "Пътуване в чужбина"- Планирай следващото приключение
  Виж повече
  Телефонът ти е портфейл с А1 Wallet
  Виж повече
  Застраховка Моят телефон - Вземи си спокойствие
  Виж повече