Информация, функции и настройки на услугата

В тази секция ще намериш информация за съдържанието на комплекта с оборудване за цифрова телевизия.
Съдържание на комплекта

В комплекта към приемника получаваш следните допълнения:

Важно уточнение: Според заявената услуга в пакет се предоставя скарт или HDMI кабел.

Легенда на заден и преден панел на устройството
Начин на свързване

Стъпка 1: Включи телевизора и приемника, използвайки техните дистанционни управления;

Стъпка 2: Провери дали белия коаксиален кабел е поставен във входа „RF in“ на цифровото устройство;

Стъпка 3: Повечето телевизори имат по три или четири "HDMI/SCART" букси. Включи кабела в букса "HDMI 1" или " SCART 1". Избери правилния видео вход от дистанционното управление на телевизора (TV, AV, Source, Input, Video, ). Видът на бутона зависи от марката и модела на телевизора. Ако приемникът е включен в захранването, индикацията му свети в червено („stand by“) или в зелено (режим на работа). Спрямо предходната стъпка, провери дали цифровият приемник е включен.

При изписан час на дисплея на приемника, натисни червения бутон за включване от дистанционното на приемника, разположен в десния горен ъгъл. Индикаторът ще светне в зелено.

Стъпка 4: След стартиране на цифровия приемник, трябва да използва само неговото дистанционно управление предоставно с комплекта за цифрова телевизия.

Дистанционно
Тук ще намериш информация за дистанционното и подробно упътване как да боравиш с него.

Дистанционно управление на устройство ADB 1721c

Дистанционно управление

remote_controlzoom-trigger

Универсално дистанционно управление

Дистанционно управление

remote_controlzoom-trigger

Сдвояване с универсално дистанционно управление

Универсалното дистанционно предоставя възможност за присвояване на функцията на даден клавиш от дистанционното на телевизора. По този начин може да се използва само едно дистанционно за основни функции като: включване, увеличаване и намаляване на звука и преминаване на различен видео изход.

Сдвояване на дистанционно

Стъпка 1: Задръж едновременно бутона за сдвояване и бутона, който ще се клонира на универсалното дистанционно, докато бутона за включване от универсалното дистанционно не премигне два пъти в червено и не остане светещ.

Стъпка 2: Насочи универсалното дистанционно срещу дистанционното на телевизора, на разстояние между тях не по-голямо от 1-2 см.

Стъпка 3: Натисни бутона, който ще се клонира от дистанционното на телевизора. Сдвояването се потвърждава чрез двойно премигване и изгасване на светлинния индикатор на бутона за включване на универсалното дистанционно .

Стъпка 4: Всички действия от стъпка 1 до стъпка 3 се повтарят за всеки от бутоните, които ще се сдвояват.