Информация, функции и настройки на услугата

В тази секция са представени основните функционалности на цифровия приемник и как свободно да се борави с тях.

Ако установиш, че има разлика в описаните стъпки и твоето меню е с различен софтуер, инструкциите можеш да провериш тук.

Програмен справочник/EPG

ТВ Справочникът разполага с 18 списъка с теми, разделени по жанрове и категории. ТВ справочникът на дава достъп до допълнителни услуги и настройки – радио канали, родителски контрол, промяна на визуални настройки и смяна на език.

Можеш да достъпиш ТВ Справочник, чрез бутон GUIDE/ EPG на дистанционното на цифровия приемник.

Ще видиш целия списък с теми, разделени по жанрове и цветни бутони за бързи връзки, чрез които директно се достъпват функционалностите на цифровия приемник.

 • Жълт бутон от дистанционното на цифровия приемник е за достъп до списъка с всички канали, излъчвани от A1;

 • Зелен бутон от дистанционното на цифровия приемник е за достъп до списъка с всички планирани предавания;

 • Син бутон от дистанционното на цифровия приемник е за достъп до предварително създаден списък с любими канали.

 • Червен бутон от дистанционното на цифровия приемник е за достъп до списъка с всички радио канали, излъчвани от A1;

 • Заключване/Отключване на канал

  Стъпка 1: Натисни бутон MENU на дистанционното на цифровия приемник и избери опция Родителски контрол. Потвърди с бутон ОК.
  Създаване/ Премахване на списък с любими

  Стъпка 1: Натисни синия бутон на дистанционното на цифровия приемник за достъп до Списък с любими. В него първоначално ще се виждат 3 канала – БНТ, БТВ, Нова ТВ.
  Настройка на час
  Настройката на часа се осъществява през менюто на приемника.
  Стъпка 1: Избери бутон MENU на дистанционното управление на цифровия приемник, за достъп до главното меню.
  Стъпка 2: С помощта на стрелките премести на Настройки и потвърди с бутон ОК.
  Стъпка 3: Избери опция Дата и час и отново потвърди с бутон ОК.
  Стъпка 4: В поле Режим избери опция Автоматичен, в поле Времева зона - Europe/Sofia и в поле Лятна часова зона избери Автоматично.
  Стъпка 5: Излез от настройката с бутон Exit.
  Промяна формат на картина, настройка на звук или субтитри
  Промяната на формата на картината, настройка на звук и субтитри се осъществява посредством бутон SET UP на дистанционно на цифровия приемник. В отвореното меню се избира желаната опция:
 • Аудио канали – има опция за избор между няколко аудио езика в зависимост от канала. Ако канала поддържа само един аудио език, менюто е неактивно;

 • Субтитри - има опция за избор между няколко езика на субтитри в зависимост от канала. Ако канала поддържа само един език на субтитри, менюто е неактивно;

 • Преобразуване - избор на формат на картината (16:9/ 4:3)

 • За промяна в опциите на трите настройки използвай стрелката, сочеща надясно за твоя избор.

  Преминаване от радио режим към гледане на телевизия
  Стъпка 1: Избери жълтия бутон от групата цветни бутони на дистанционното управление.
  Стъпка 2: Използвай стрелките на дистанционното, за да избереш канал и потвърди с бутон ОК.