Информация, функции и настройки на услугата

В тази секция ще намериш информация за съдържанието на комплекта с оборудване за цифрова телевизия.
Съдържание на комплекта

В комплекта към приемника получаваш следните допълнения:

Легенда на заден и преден панел на устройството
Дистанционно
Тук ще намериш информация за дистанционното и подробно упътване как да боравиш с него.

Дистанционно управление на устройство Topfield 6100

Дистанционно управление

zoom-trigger

Универсално дистанционно управление

Дистанционно управление

remote_controlzoom-trigger

Сдвояване с универсално дистанционно управление

Универсалното дистанционно предоставя възможност за присвояване на функцията на даден клавиш от дистанционното на телевизора. По този начин може да се използва само едно дистанционно за основни функции като: включване, увеличаване и намаляване на звука и преминаване на различен видео изход.

Сдвояване на дистанционно

Стъпка 1: Задръж едновременно бутона за сдвояване и бутона, който ще се клонира на универсалното дистанционно, докато бутона за включване от универсалното дистанционно не премигне два пъти в червено и не остане светещ.

Стъпка 2: Насочи универсалното дистанционно срещу дистанционното на телевизора, на разстояние между тях не по-голямо от 1-2 см.

Стъпка 3: Натисни бутона, който ще се клонира от дистанционното на телевизора. Сдвояването се потвърждава чрез двойно премигване и изгасване на светлинния индикатор на бутона за включване на универсалното дистанционно .

Стъпка 4: Всички действия от стъпка 1 до стъпка 3 се повтарят за всеки от бутоните, които ще се сдвояват.