Фактури

Фактурата ми е с различна стойност

Тук може да се запознаеш с най-честите ситуации, поради които е възможно да има разлика в сумата на месечната фактура. Съветваме те да се запознаеш с тях, за да избегнеш по-високата ѝ стойност.

Отпаднали отстъпки от месечна абонаментна такса, след изтичане на подписания от теб договор

Проверявай срока на договора си, за да следиш промоционалния период на отстъпките, които използваш. В Моят А1 можеш да провериш условията на абонаментния план и срочността на ползвания договор.

Виж стъпките за проверка през Моят А1:

 • Изразходване на наличните отстъпки
  След изчерпване на наличните отстъпки по тарифен план, използваните услуги се таксуват, спрямо условията на договора. Може да следите SMS известията, които получавате от нас, за изтекли отстъпки/промоции.
  Таксувано потребление извън отстъпки по тарифен план

  Тук можеш да се запознаеш с най-често срещаните причини, поради които може да се наблюдава разлика в отчетеното потребление за изминалия месец.

  Потребление, което се таксува извън отстъпките по сключения абонаментен план, може да бъде за:

 • Изпратени SMS за паркиране.
 • Изпратени SMS за игри, дарения, предавания и други.
 • Разговори, използван мобилен интернет и/или изпратени SMS* - и в роуминг**, ако няма включена отстъпка по тарифен план или са изразходени наличните такива.
 • Разговори с международни номера, ако няма включена отстъпка по тарифен план или са изразходени наличните такива.
 • Разговори към номера, започващи с префикс 0700.
 • *Когато броят символи на изпращан SMS е по-голям от стандартния (160 символа, съответно 70 за съобщения на кирилица), изпращането се осъществява чрез няколко последователни съобщения и всяко от тях се таксува съгласно, ползвания от вас тарифен план или ценовата листа на A1

  **Данните за роуминг пристигат със закъснение от операторите в съответната страна, в която се роумира. Това може да доведе до начисляване на потребление във фактурата, което се отнася за по-стар период. Уверяваме те, че таксуването не е извършено два пъти.

  Можеш да разгледаш детайлите на твоята фактура тук.

  Изтекли отстъпки/промоции по тарифен план (SMS/MB/минути)

  Стойността на месечната ти фактура може да бъде по-висока, ако в сключения от теб абонаментен план е имало допълнителна отстъпка (за SMS/MB/минути), чийто срок е изтекъл и тя е отпаднала. Може да следите SMS известията, които получавате от нас, за изтекли отстъпки/промоции.

  Може да провериш срока на договора и включените отстъпки към твоята услуга през Моят А1:

 • Отстъпките, с които разполагаш по договор може да провериш през

 • В Моят А1, Приложение Б на фактурата;
 • В условията на сключения от теб договор, получен на email или хартиен носител.
 • Такса за подновяващ се допълнителен пакет
  При активиран допълнителен подновяващ се пакет за МВ интернет, SMS или минути във фактурата ще бъде включена абонаментна такса за него. Таксата за такъв тип пакети се начислява всеки месец, докато не бъде деактивиран.

  Провери за активни допълнителни пакети към конкретна услуга през:

 • *Допълнителните подновяващи се пакети МВ интернет, SMS или минути се предплащат. Ако по време на таксуващия си период си активирал допълнителен пакет и не го спреш преди датата на зануляване, то след зануляване и издаване на фактура, в нея ще има една частична такса за избрания от теб допълнителен пакет, за периода от дата на активация, до дата на зануляване и една пълна такса, която се предплаща в пълен размер за следващия започнат отчетен период.

  Такси по договор и други такси

  Информация за всички цени за допълнителни услуги, предлагани от А1 може да намериш тук.

  *Услугите посочени в Ценоразписа на А1, могат да се ползват от всеки клиент по негово желание или когато е приложимо.

  Задължения към трети страни

  Задълженията към трети страни включват закупени приложения, дарения и застраховки, които се предлагат чрез А1.

  В твоята фактура могат да бъдат отразени допълнителни такси към трети страни при :
 • Закупени приложения и/ или абонаменти в Google Play или Apple Store
 • Направено еднократно или месечно дарение
 • Сключена застраховка „Моят телефон“
 • Сключена застраховка „Моят Дом“
 • Потребление от роуминг
  Преди пътуване извън територията на България се запознай с предлаганите роуминг тарифи и пакети, избери и активирай най-добрите условия за твоята дестинация.
  Разговори към номера с префикс 0700 и кратки номера
  Това са номера на различни институции, банки, куриерски фирми и др. и се таксуват спрямо цената за национален разговор или е с фиксирана цена, описана в условията на институцията/ учреждението, към която е номера.
  Презареждане на предплатена карта
  Когато се извърши презареждане на предплатена карта през мобилна услуга с договор, сумата се начислява към следващата фактура.
  Смяна на тарифен план

  При преподписване на договор за мобилна услуга, в първата фактура се начисляват частична такса за новия план от датата на преподписване до датата на зануляване и пълна такса за следващия таксуващ период. Получават се пропорционален брой минути, спрямо оставащите дни до края на таксуващия период. Подробна информация може да прочетеш тук.