Търсене
A1 logo

Технически запитвания

Имаш въпрос? Попитай АВА в долния десен ъгъл на страницата
Затруднения с провеждане на разговори

При затруднение с провеждането на разговори в роуминг, е необходимо да се провери дали устройството намира мрежа. Провери иконата за силата на сигнала, намираща се в горния десен или ляв ъгъл на екрана. Избери дали твоето устройство има или няма мрежа, спрямо това, което виждаш на екрана.

Няма мрежа

Продължи

Има мрежа

Продължи

Има мрежа

Затруднение при набиране на всички телефонни номера

Ако при набиране на различни телефонни номера се чува съобщение на чужд език:

Стъпка 1: Провери как са записани номерата в телефонния указател. Трябва да бъдат въведени с 00 или + преди кода на държавата.
Пример: За български номера: 00 359 88 XXX XXXX или +359 88 XXX XXXX.
Стъпка 2: Провери и изключи подпомагащото набиране (опция на устройството, която автоматично добавя кода на съответната държава), както е показано: